Türk Bitig: Kumaru'nun Öğdülmiş'e Baş-Sağlığı Dilediğini SöylerKumaru'nun Öğdülmiş'e Baş-Sağlığı Dilediğini Söyler

 1. Kumaru Öğdülmiş Ke Taziyet Kılmışın Ayur
  Kumaru'nun Öğdülmiş'e Baş-Sağlığı Dilediğini Söyler
 2. Kumaru tegip tıdtı aydı serin, bayat hukmi tapla köñül ög tilin
  Kumaru onun feryâdlarına mâni olmağa çalıştı : — Sabırlı ol, Tanrının hükmüne gönlünle, aklınla ve dilinle riza göster — dedi —
 3. Tözüke-turur bu ölüm kelgü kün, ol öldi sen emdi ölümke anun
  Her kes için bu ölümün geleceği bir gün vardır, o öldü, şimdi de sen ölüme hazırlan.
 4. Negüke kılur sen sığıt ay urı, kim urdı ya kim sökti ne ol korı
  Ey oğul, niçin ağlıyorsun, sana vuran, söğen kim, kimden ne zarar gördün ?
 5. Bayat berdi erdi añar cân revân, yana yandru aldı çıkıp bardı cân
  Bu fâni canı ona Tanrı vermişti, şimdi bunu gen aldı ve can da çıktığım.
 6. Ol evre yana yanğu ermez berü, saña hem maña barğu terk ol naru
  O bir daha geri dönecek değildir, kısa bir zaman sonra, sen de ben de oraya gideceğiz.
 7. Ayur tur kadaşıñ gûrin körgile, ziyâret kılıp sen yana yanğıla
  Bir de ilâve etti : — Kardeşinin mezarını bir gör, onu ziyaret edip, öyle geri dön.