Türk Bitig: Öğdülmiş Odgurmış'ın Rüyasını Tâbir EderÖğdülmiş Odgurmış'ın Rüyasını Tâbir Eder

 1. Öğdülmiş Odgurmış Tüşiñe Tabir Kılmışın Ayur
  Öğdülmiş Odgurmış'ın Rüyasını Tâbir Eder
 2. Yanut berdi ögdülmiş aydı bu tüş, idi edgü tüş ol kör asğı üküş
  Öğdülmiş cevap verdi ve: —Bu rüya çok iyi ve çok güzel bir rüyadır — dedi —
 3. Nelük özke teñsiz yörer sen yörüg, yörügke barır tüş ay köñli örüg
  Niçin rüyanı kendine fena yoruyorsun, ey nefsine hâkim olan insan, rüya tâbirine göre çıkar.
 4. Ağış barça tüşte ağırlık bolur, ağarı teñinçe uluğluk bulur
  Bütün rüyalarda yükselme itibâra delâlet eder, insan yükseldiği nisbette şeref bulur.
 5. Neçe ağsa tüşte ağar kut kıvı, ağırlık bulur ked bulur yüz suvı
  Rüyada insan ne kadar yükselirse, onun bahtı ve hâli de o kadar yükselir.
 6. Şatuka ağar teg ağar ol kutı, uluğluk bile ilde yadlur atı
  Merdivenden çıkar gibi, onun saadeti yükselir ve adı büyüklük ile şöhret bulur.
 7. Munukı bu sözke tanuk keldi söz, tüşüg yörgüçi tüş yörüp kodtı öz
  işte bu söz buna delildir, rüya tâbırcısi bunun öyle yorup-bırakmıştır.
 8. Şatu tüşte izz ol ağarı teñi, birer bağna sayu ağırlık öñi
  Rüyada merdiven izzettir, insan yükseldiği nisbette ve her basamak için ayrı bir itibar görür.
 9. Neçe ağsa ança ağırlık bulur, ajun mâlı kut kıv bulur öz oñı
  Ne kadar yükselirse, o kadar hürmet görür, saadet, talih ve dünya malından nasibini alır.
 10. Idışlığ suvuğ sen alıp içtüküñ, tiriglik uzun bolğa yıldız köküñ
  Kaptaki suyu alıp içmek kendinin ve neslinin uzun hayata nâıl olacağına delâlettir.
 11. Uçup kökke örlep tükel ağdukuñ, tilek birge teñri negü koldukuñ
  Kalkıp göklere uçarak, en yükseklere çıkman ise, Tanrının senin bütün arzularını yerine getireceğine delâlet eder.