Türk Bitig: Satıcılar İle Münâsebeti Söyler



Satıcılar İle Münâsebeti Söyler

 1. Satığçılar Birle Katılmaknı Ayur
  Satıcılar İle Münâsebeti Söyler
 2. Munıñda basası satığçı-turur, satığ birle tınmaz asığçı-turur
  Bundan sonra gelenler-satıcılardır, bunlar durmadan ticâret yapar ve kâr peşinde koşarlar.
 3. Ajun tezginürler tirilgü tilep, ögi köñli bütrü bayatka ulap
  Akıl ve gönüllerini hep Tanrıya yönelterek, hayatlarını kazanmak için, dünyayı dolaşırlar.
 4. Olarka katılğıl keliş hem barış, negü kolsa bergil alış hem beriş
  Onlara katıl, git ve onlar da sana gelsinler, ne isterlerse, ver, alışverişte bulun.
 5. Olarda bolur bu ajun ârzûsı, bodun körki üdrüm talu edgüsi
  Halkın beğendiği ve bu dünyada arzulanan seçme, iyi ve güzel şeyler hep onlarda bulunur.
 6. Toğardın batarka yorıp tezginür, tilemiş tilekiñ saña keldürür
  Doğudan batıya kadar gezip, dolaşırlar ve arzu ettiğin şeyleri sana getirirler.
 7. Tümen tü ağılar ajun tañsukı, olarda bolur ay biliglig akı
  Ey bilgili cömerd insan, her türlü ipekliler, dünyanın nâdir şeyleri onlarda bulunur.
 8. Satığçı yok erse ajun kezgüçi, kaçan kedgey erdiñ kara kiş eçi
  Dünyayı dolaşan bu satıcılar olmasa idi, kara samur kürkü ne zaman giyerdin.
 9. Hıtay arkışı kesse arkış toğı, kayun kelgey erdi tümen tü ağı
  Hıtay kervanları yolları toz-dumana boğmamış olsalar idi, bu çeşitli ipekliler nereden gelirdi.
 10. Satığçı yorımadı erse kezip, közün kim körür erdi yinçü tizip
  Satıcılar gezip-dolaşmamış olsalar idi, bu inci dizilerini kim seyreredebilirdi.
 11. Saka barsa mundağ bu yañlığ telim, uzun bolğa söz tep tireldi tilim
  Böyle sayarsan, buna benzer şeyler pek çoktur, sözü uzatmamak için, burada kesiyorum.
 12. Bu yañlığ bolur bu satığçı kamuğ, katılğıl olarka açuk tut kapuğ
  Bütün satıcılar hep böyle olurlar, onlara katıl ve kapını her vakit açık tut.
 13. Katığlan olarığ idi edgü tut, seniñ atıñ edgün yırak barğa büt
  Onlara karşı çok iyi muamelede bulunmağa gayret et, senin adın da iyilikle uzaklara gider, buna şüphe etme.
 14. Bular ol ajunda kör at eltgüçi, isiz edgü erse anı yadğuçı
  Dünyanın her tarafına adını ulaştıran bunlardır, iyi olsun, kötü olsun, adını dünyaya bunlar yayarlar.
 15. Saña az üküş neñ törü kılsalar, yanut kılğu ötrü sevinç bulsalar
  Sana az veya çok, bir şeyler hediye ederlerse, karşılığını vermek suretiyle, sen de onları sevindirmelisin.
 16. Asığ yasta yinçge bolur kılkları, katılsa munı ked küdezip yorı
  Kâr ve zarar hususunda çok hassas olurlar, onlar ile iş görürken, bu hususa çok dikkat etmelisin.
 17. Negü ter eşitgil ajun kezmiş er, başında keçürmiş telim körmiş er
  Dünyayı gezmiş, bir çok şeyler görmüş-geçirmiş insan ne der, dinle.
 18. Ajunda atıñnı yadayın tese, ümeg edgü tutğıl katığlan usa
  Dünyaya adını yaymak istersen, mümkünse, yolculara iyi muamelede bulunmağa gayret et.
 19. Çavıkmak tilese özüñ belgülüg, satığçıkaedgü yanut kıl ülüg
  Sen gerçekten meşhur olmak istersen, satıcılara iyi muamele et ve onların haklarını ver.
 20. At edgü tilese ödür ay urı, ümeg arkışığ edgü tutğıl yorı
  Ey oğul, sen iyi nâm kazanmak istersen, yolcu ve kervanlara karşı her vakit iyi hareket et.
 21. Bu yañlığ katılğıl satığçı bile, tiril edgü atın sevinçin küle
  Satıcılara karşı işte böyle muamele et ve iyi ad kazanarak, sevinç ve huzur içinde yaşa.