Türk Bitig: Çiftçiler İle Münâsebeti SöylerÇiftçiler İle Münâsebeti Söyler

 1. Tarığçılar Birle Katılmaknı Ayur
  Çiftçiler İle Münâsebeti Söyler
 2. Tarığçı-turur kör takı bir kotu, kereklig kişiler-turur bu botu
  Başka bir zümre de çiftçilerdir, bunlar da lüzumlu insanlardır.
 3. Bularnıñ bile sen katıl hem karıl, boğuzdın sıñar sen sakınçsız tiril
  Sen bunlar ile de temas et, münâsebet kur ve böylece boğazın hususunda endişesiz yaşa.
 4. Kamuğ teprenürke bulardın asığ, tözüke tegir yem içimdin tatığ
  Her canlı bunlardan istifâde eder, yemek-içmek zevkini her kese bunlar verir.
 5. Tüzü tın tokığlı açıp todğuçı, muñar boldı muñluğ tirig bolğuçı
  Bütün canlılar, acıkan ve doyanlar, bütün yaşayanlar bunlara muhtacdırlar.
 6. Saña ma seziksiz kerek bu kişi, itilse anın ötrü boğuzuñ işi
  Boğazının ihtiyâcını te'min etmek için, şüphesiz, sana da bunlar lâzım olacaktır.
 7. Bularnıñ bile me katıl ay kadaş, arığ bolğa boğuzuñ halâl bolğa aş
  Ey kardeş, bunlar ile de temas et ve münâsebette bulun, boğazın temiz kalır ve yiyeceğin halâl olur.
 8. Negü ter eşitgil sakınuk başı, kamuğ törlüg iştin sakınmış kişi
  Her işinde tedbirli hareket eden, takva sahiplerinin ileri gelenlerinden olan insan ne der, dinle.
 9. Köni yol tutayın tese yinçgelig, boğuzuğ arıtğu ay kılkı silig
  Çok ince olan bu doğru yolda yürümek istersen, ey temiz kalpli insan, önce yediğinin halâl olmasına dikkat et.
 10. Sakınuk bolayın tese belgülüg, boğuzka eginke halâl bir ülüg
  Gerçekten takva sahibi olmak istersen, boğazının ve sırtının nasibi halâl olmalıdır.
 11. Çığay bolmayın bay bolayın tese, zinâ kılma hergiz katığlan usa
  Fakirliğe düşmemek ve dâima zengin kalkmak istersen, hiç bir vakit zina etmemeğe gayret et.
 12. Ağırlık bulayın tese sen özün, fesâdka katılma ay kılkı tüzün
  Kendin dâima itibarda kalmak istersen, ey yumuşak tabiatlı insan, hiç bir vakit fesada karışma.
 13. Fesâd ol buzuğlı tüpüg yıldızığ, fesâd ol buzuğlı bu edgü ızığ
  Her şeyin aslını, esasını bozan fesaddır, her iyi izi ortadan silen fesaddır.
 14. Fesâddın kürer ol bulunmış kutuğ, fesâd tamdurur ol udunmış otuğ
  Saadeti bulan kimse fesada yaklaşmaz, sönmüş olan ateşi fesad tutuşturur.
 15. İdi yakşı aymış kılınçı silig, bilig birle işke yetürmiş elig
  işe bilgi ile el uzatan, temiz kalpli insan çok iyi söylemiş.
 16. Fesâd tegre turma yorıma yağuk, fesâd kayda bolsa uçuzluk anuk
  Fesad etrafında dolaşma, ona yakın gitme, nerede fesad varsa, orada itibarsızlık hâzırdır.
 17. Fesâd birle devlet turumaz kaçar, kalı tursa tañ yok tünerçe konuk
  Saadet fesad ile bir arada duramaz, kaçar, onun ancak bir gecelik misafir olmasına hayret etmemelidir.
 18. Tarığçı kişiler bolur elgi keñ, bayat bermişindin tutar köñli keñ
  Çiftçilerin elleri geniş olur, Tanrının verdiğini geniş gönülle sarf ederler.
 19. Kamuğ teprenigli tüzü yer oñı, yorığlı aşı ol uçuğlı meñi
  Her mahlûk kendi nasibini alır, yürüyenler yiyeceklerini ve uçanlar da yemlerini bulurlar.
 20. Bularka katılğıl karılğıl özüñ, tilin yakşı sözle açuk tut yüzüñ
  Sen de bunlara katıl ve münâsebet kur, onlara tatlı söz söyle ve güleryüz göster.