Türk Bitig: Şâirler İle Münâsebeti SöylerŞâirler İle Münâsebeti Söyler

 1. Şairler Birle Katılmaknı Ayur
  Şâirler İle Münâsebeti Söyler
 2. Basa keldi şâir bu söz tergüçi, kişig öggüçiler yeme yergüçi
  Sonra söz dizenler, insanları öğen veya yeren bu şâirler gelir.
 3. Kılıçta yitigrek bularnıñ tili, yana kıldı yinçge bu hâtır yolı
  Bunların dili kılıçtan daha keskindir ve kalplerinin yolu ise, kıldan incedir.
 4. Batığ yinçge sözler ukayın tese, bulardın eşit söz ukulğay basa
  Derin ve ince manalı sözleri anlamak istersen, sözü bunlardan dinle, anlarsın.
 5. Teñizke kirür körse köñlün tükel, güher yinçü yakut çıkarur mesel
  İyice dikkat edersen, onlar denize dalarak, güher, inci ve yakut çıkaran insanlara benzerler.
 6. Olar ögseler ögdi ilke barır, kalı sökseler atı artap kalır
  Bunlar medhederlerse, bu medih bütün ülkelere yayılır, eğer hicv ederlerse, insanın adı dâima kötü olarak kalır.
 7. Usa edgü tutğıl bularnı kadaş, bularnıñ tiliñe ilinme adaş
  Ey kardeş, bunlara mümkün olduğu kadar iyi muamele et, ey dost, bunların diline düşme.
 8. Kalı edgü ögdi tilese özüñ, bularnı sevindür kesildi sözüg
  Eğer kendin öğülmek istersen, bunları memnun et, işte bu kadar.
 9. Negü kosa bergil bularka tükel, bularnıñ tilindin özüñ satğın al
  Bunlar ne isterlerse, ver, hiç bir şeyi esirgeme, böylece bunların dilinden kendini satın al.