Türk Bitig: Efsuncular İle Münâsebeti SöylerEfsuncular İle Münâsebeti Söyler

 1. Muazzimler Birle Katılmaknı Ayur
  Efsuncular İle Münâsebeti Söyler
 2. Bularda basa keldi afsûnçılar, bu yel yeklig igke bu ol emçiler
  Bunlardan sonra, efsuncular gelir, cin ve periden gelen hastalıkları bunlar tedavi ederler.
 3. Bularka yeme ök katılğu kerek, bu yel yeklig igke okığu kerek
  Bunlar ile de görüşmek-tanışmak gerektir, cin ve peri çarpmasından gelen hastalıkları okutmak lâzımdır.
 4. Kalı asğı tegsün tese sen saña, yeme edgü tutğıl ay ersig toña
  Eğer sana faydaları dokunmasını istersen, ey merd yiğit, onlara karşı da iyi muamele et.
 5. Otaçı unamaz muazzim sözin, muazzim otaçıka evrer yüzin
  Tabip efsuncunun sözünü beğenmez, efsuncu da tabibe kıymet vermez.
 6. Ol aymış otuğ yese igke yarar, bu aymış bitig tutsa yekler yırar
  Birinin sözüne göre, ilâç alınırsa, hastalığa iyi gelir, diğerinin sözüne göre, muska taşırsan, cinler senden uzaklaşır.