Türk Bitig: Tabipler İle Münâsebeti SöylerTabipler İle Münâsebeti Söyler

 1. Otaçılar Birle Katılmaknı Ayur
  Tabipler İle Münâsebeti Söyler
 2. Bularda basa kaç kotu bar adın, baka körse bilgi biligde öñin
  Bunlardan sonra daha bir kaç zümre vardır, dikkat edersen, birinin bilgisi diğerininkinden farklıdır.
 3. Olarda birisi otaçı-turur, kamuğ ig toğaka bu emçi erür
  Bunlardan biri tabiplerdir, bütün hastalıkları ve ağrıları bunlar tedavi ederler.
 4. Yeme ök kereklig saña bu kişi, anıñsız oñulmaz tiriglik işi
  Bu insanlar da senin için lüzumludur, hayat işi onlarsız sağlanamaz.
 5. Tirig bolsa yalñuk yeme igler ök, igin emçi körse otun emler ök
  insan hayatta iken hastalanabilir, tabibe müracaat ederse, tabip o hastalığı ilâç ile tedavi eder.
 6. İg ol kör kişike ölüm koldaşı, ölüm ol kişike tiriglik tuşı
  insan için hastalık ölümün arkadaşıdır, yaşayan her insan için de ölüm vardır.
 7. Bularnı yeme edgü tutğıl yakın, kereklig kişi bu küdezgil hakın
  Bunlara karşı iyi davran ve onları kendine yakın tut, bunlar lüzumlu insanlardır, haklarını gözet.