Türk Bitig: Âlimler İle Münâsebeti SöylerÂlimler İle Münâsebeti Söyler

 1. Bilge Âlimler Birle Katılmaknı Ayur
  Âlimler İle Münâsebeti Söyler
 2. Takı bir kotu bilge âlimler ol, olar ilmi halkka yaruttaçı yol
  Diğer bir zümre de âlimlerdir, onların ilmi halkın yolunu aydınlatır.
 3. Olarnı katığ sev ağırla sözin, biliglerin ögren üküş ya azın
  Onları pek çok sev ve onlardan hürmetle bahset, çok veya az, onların bilgilerini öğren.
 4. Bular ol yarar ya yaramazlarığ, seçip adra tutğan köni yol arığ
  Faydalı ve zararlı şeyleri birbirinden ayırt ederek, doğru ve temiz yol tutan kimseler bunlardır.
 5. Usa ilmi ögren biligleri bil, neñin edgülük kıl küdez bekrü til
  Mümkünse, ilimlerini öğren ve bilgilerini bil, onlara iyilik yap ve yardımda bulun, onlara dil uzatma.
 6. Bular ol hakikat bu din tirgüki, olar bilgi ol çın şeriat köki
  Bu dinin direği gerçekten bunlardır, doğru şeriatin temeli bunların bilgisidir.
 7. Yok erse ajunda bu âlim bügü, tikip önmegey erdi yerde yegü
  Dünyada bu âlim ve hakimler olmasa idi, ekilmiş olsa bile, yerden yiyecek çıkmazdı.
 8. Olar ilmi boldı bodunka yula, yarusa yula tünle azmaz yola
  Onların ilmi halk için bir meş'ale oldu, geceleyin meş'ale yanarsa, insanlar yolu şaşırmazlar.
 9. Neñiñde ülüg kıl süçig söz bile, aş içgü yitürgil tapuğ kıl küle
  Onlara malından hisse ayır, onları yedir, içir, güler yüz ve tatlı sözle hizmetlerinde bulun.
 10. Tilin serme irme bolun eymenük, ağu ol olarnıñ eti birtem ök
  Sert ve kaba dil kullanma, onlardan çekin, onların eti yenmez, zehirdir.
 11. Tilin irme serme tuz etmek yetür, ağır tut olarığ ağırla kötür
  Onlara karşı sert ve kaba bir dil kullanma, tuz-ekmek yedir, saygı göster ve hürmet et.
 12. Eşit ilmi işlet tilin soñdama, ya kılkın kılınçın yavuz tep teme
  Onları dinle, bilgilerine göre hareket et, tavır ve hareketleri hakkında arkalarından dedi-kodu yapma.
 13. Olardın kereki saña ilmi ol, könilikke yetse ayu berse yol
  Senin için lâzım olan onların ilmidir, onlar insanlara yol göstererek, doğruluğa sevkederler.
 14. Bular ol sürüg koyka erkeç sanı, koyuğ başlasa sürse yolça köni
  Bunları koyun sürüsünün koçu telâkki et, onlar başa geçip, sürüyü doğru yola götürsünler.
 15. Katılğıl bularnıñ bile edgüleş, kutadğay saña iki ajun ulaş
  Bunlar ile münâsebet kur ve iyi geçin, böylece saadete kavuşarak, her iki dünyada mes'ûd olursun.