Türk Bitig: Dört Sahabenin Övgüsünü SöylerDört Sahabenin Övgüsünü Söyler

 1. Tört Sahâbeniñ Ögdisin Ayur
  Dört Sahabenin Övgüsünü Söyler
 2. Anıñ tört eşi ol avıñu körüp, keñeşçi bular erdi birle turup
  Bunlar onun sevdiği dört arkadaşı idi, yanındaki müşavirleri bunlar idi.
 3. İki kadın erdi küdegü iki, bular erdi üdrüm bodunda yegi
  ikisi kayın-babası, ikisi damadı idi, bunlar halkın en iyisi ve en seçkini idiler.
 4. Atik erdi aşnu kamuğda oza, bayatka bütügli köñül til tüze
  Başta, her keşten önce, Tanrıya inanmış, gönülü ve dili dürüst (sıddîk) olan Ebû Bekir gelir.
 5. Yuluğ kıldı mâlı teni cânını, yalavaç sevinçi tiledi köni
  Malını, tenini ve canını feda etti, dileği ancak Peygamberin rızası idi.
 6. Basa fârûk erdi kişi üdrümi, tili köñli bir teg bodun ködrümi
  Sonra insanların seçkini, halk içinde mümtazı, dili ve gönülü bir olan Ömer vardı.
 7. Bu erdi basutçı köni dinka kök, şeriat yüzindin kiterdi eşük
  Yardımcısı ve doğru dinin temeli o idi, şeriatin yüzünden perdeyi o kaldırdı.
 8. Basa usmân erdi uvutluğ silig, kişide üdürmiş akı keñ elig
  Sonra haya sahibi, yumuşak huylu, insanların seçkini, cömert ve eli açık olan Osman idi.
 9. Fidâ kıldı barın neñin hem özin, yalavaç añar berdi iki kızın
  O bütün malını ve kendisini feda etti, Peygamber de ona iki kızını verdi.
 10. Ali erdi munda basakı talu, kür ersig yüreklig meñesi tolu
  Ondan sonra seçkin, cesur, yiğit, kahraman ve akıllı Ali vardı.
 11. Akı erdi elgi yüreki tedük, biliglig sakınuk kör atı bedük
  Eli cömert idi, yüreği sâf idi, bilgili, takva sahibi ve adı büyük bir zât idi.
 12. Bular erdi din hem şeriat köki, bular yüdti kâfir munâfık yüki
  Bunlar din ve şeriatin temeli idi, bunlar kâfirler ile münafıklardan gelen eziyetlere katlandılar.
 13. Bu tört eş maña tört tadu teg-turur, tüzülse tadu çın tiriglik bolur
  Bu dört sahibe benim için dört unsur gibidir, unsurlar denkleşirse, gerçek hayat vücûda gelir.
 14. Meniñdin bularka üküş miñ selâm, tegürgil idim sen kesüksüz ulam
  Ey rabbim, sen bunlara benden sonsuz selâmları, devamlı olarak, ulaştır.
 15. Olarnı meniñdin sevindür tuçı, uluğ künde kılğıl elig tuttaçı
  Onları dâima benden râzi et, ulu günde onları bana şefaatçi kıl.