Türk Bitig: Orhun Yazıtları SözlüğüOrhun Yazıtları Sözlüğü

Bu mini sözlük, Orhun Yazıtları'nda geçen kelimelerin bir kısmını içerir.

 1. Ağı : İpek, ipekli giysiler
 2. Alkınmak : Eriyip tükenmek, yok olmak
 3. Altmak : aşağıya, alta inmek
 4. Anca : Anca, öyle, böyle
 5. Anda : O anda, oracıkta
 6. An+tag : On[un] dek, öyle
 7. Arılmak : Erimek, yok olmak
 8. Arkış : Mal kervanı
 9. Atı : Yeğen
 10. Aymak : Söylemek, demek
 11. Aygıç/ayguç : Sözcü, danışman, vezir
 12. Balık : Şehir
 13. Bark : Anıt, anıt mezar
 14. Bay : Zengin, varlıklı
 15. Baz : Alt, altta, altında
 16. Baz kılmak : Kendine, emrine bağlamak
 17. Bengü : Ebedi
 18. Beri : Güney, sağ taraf
 19. Beze, bezeci : Süs, süsleyici
 20. Bezemek : Süslemek
 21. Bitig : Yazı
 22. Bitimek : Yazmak
 23. Bödge : Bu çağda
 24. Bodun > Boyun : Boy, kavim, millet
 25. Bolung : Yan, taraf
 26. Börü : Kurt, canavar
 27. Boşgurmak : Öğretmek, eğitmek, tembihlemek
 28. Bung : Tasa, dert
 29. Çıgany : Yoksul, fakir
 30. Demirkapı : Özbekistan'da Derbent geçidi
 31. Dirilmek : Derilmek, toplanmak
 32. Doruk : İnce, zayıf
 33. Eçi : Büyük erkek kardeş, ağabey
 34. Eçü : Amca, baba kardeşi
 35. Emek : Emek / zorluk çekmek
 36. Erinç : Gerçek, doğru
 37. Erk, erkli : Güç, güçlü, hür
 38. Ermek : Yaşamak, var olmak
 39. Geri : Batı, güneşin battığı yön, arka taraf
 40. Içgın etmek : Kaybetmek, elden çıkarmak, terketmek
 41. İçikmek : Bağlanmak, egemenliği altına girmek, teba olmak
 42. İl, el : Yurt, ülke, vatan, toprak
 43. İlbaşı : İdareci
 44. İleri : Doğu, güneşin doğduğu yön, ön taraf
 45. İlsiremek : İlsiz-yurtsuz kalmak, il-yurt özlemi çekmek
 46. İni : Küçük erkek kardeş
 47. İşilik : Hanımlık
 48. Lağzın : Domuz
 49. Kağansıramak : Kağansız kalmak, kağan özlemi çekmek
 50. Kamag > kamu : Hepsi, toplamı
 51. Kalısız : Eksiksiz, geride kimse kalmadan
 52. Kamşamak : Titremek, gevşemek
 53. Kang : Baba
 54. Kangım : Babam
 55. Kan : Han, kağan
 56. Kergek : Bir kuş türü
 57. Kergek olmak : [Ruhu] kuş olup uçmak, ölmek
 58. Kılınmak : Yapılmak, yaratılmak, doğurulmak
 59. Kıtay : Çin, Çinliler
 60. Kıymak : Emretmek, orduyu komuta etmek
 61. Kisre : Sonra
 62. Konçuy : Kağan kızı, sultan, prenses
 63. Kü, külü : Ün, ünlü, namlı
 64. Kubratmak : Derleyip toparlamak
 65. Küng : Cariye
 66. Oğuş : soy, evlatların soyu
 67. Öd : Zaman
 68. Öğirmek : Mutlu, memnun olmak
 69. Öğleşmek : Anlaşmak, sözleşmek
 70. Ögüz : Nehir
 71. Ökünmek : Pişman olmak, uyanmak, yanlıştan dönmek
 72. Öküş : Pek çok
 73. Ömez : Umursamaz
 74. Öz, özüm : Kendim
 75. Ötünmek : söylemek, anlatmak
 76. Sakınmak : Düşünmek
 77. Sançmak : Savaşta yenmek, bozguna uğratmak
 78. Semiz : İri yarı, acar
 79. Şantung : Şantung ovası, Çin - Pekin'in güneyindeki geniş ova
 80. Sav : Sav, söz
 81. Savçı : Savcı, sözcü
 82. Sengün : Paşa, ordu komutanı
 83. Sığıtçı : Ölü merasiminde yas edenler
 84. Sıngar : Kat, defa
 85. Singili : Kızkardeş
 86. : Ordu, asker
 87. Süç, süçi : Hoş tatlı [sözler]
 88. Sülemek : Ordu, asker sürmek
 89. Süngüş : Savaş
 90. Süngüşmek : Savaşmak
 91. Tabgaç : Çinliler
 92. Tap, tapa : Taraf, tarafa
 93. Taşıkmak : Ordu çıkarmak, yola çıkmak
 94. Tegre : Daire, çevre
 95. Teŋri > Tanrı : Tanrı, gökler, sema
 96. Tezmek : Kaçmak
 97. Tongtamış : Yerebakan, ezik hal.
 98. Tümen : Orduda tümen, onbin
 99. Tün > dün : Gece
 100. Uduzmak > uyuzmak : [Orduyu] yönetmek
 101. Uçmak : [ruhu] uçmak, ölmek
 102. Ülüğüm : Bölük, ordu birliği
 103. Urı : Erkek evlat, soy
 104. Urugsıratmak : Erkek evlatsız, soysuz bırakmak
 105. Yabgu : İdareci, vali
 106. Yağı : Düşman, düşman ordusu, hasımlar
 107. Yağılmak : Katılmak, dahil olmak
 108. Yanmak : Yana, yolda geri dönmek
 109. Yarak : Kılıç, yarıcı, kesici şey.
 110. Yaraklı : Kılıçlı, eli kılıçlı asker, düşman askeri.
 111. Yarlıkamak : [Tanrı] bahşetmek, buyurmak
 112. Yablak-Yavlak : Kötü hal, sefil
 113. Yabız-Yavuz : Kötü, berbat
 114. Yazınmak : Yabancılaşmak, düşmanlaşmak
 115. Yelmek, yelivermek : Koşmak, acelece gitmek
 116. Yılkı : Atlar, at sürüleri
 117. Yırı : Kuzey, sol taraf
 118. Yış > yaş : Otlak, yurt tutulan topraklar
 119. Yime : Yine
 120. Yongşurmak : Çekiştirmek, kavga ettirmek
 121. Yuğ : Yok olmak, ölüm
 122. Yuğcu : Ölüm merasimi yapan kişi
 123. Yuğlamak : Ölüm merasimi yapmak
 124. Yüğürmek : [Kanı veya teri] akmak
 125. Yükündürmek : Baş eğdirmek