Türk Bitig: Oğuz Kağan Destanı - OğuznameOğuz Kağan Destanı

Oğuz Kağan Destanı - Oğuzname Paris nüshası Uygur yazması aslıdır. İslamöncesi Uygur alfabesiyle Türkçe yazılıdır. Paris Millî Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. (BnF - Bibliothèque nationale de France)