Türk Bitig: Hakk kulları dervişler hakikati bilmişlerEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-99
Hakk kulları dervişler hakikatnı bilmişlerHakk kulları dervişler hakikati bilmişler
Hakk'a âşık bolğanlar Hakk yolığa kirmişlerHakk'a âşık olanlar Hakk yoluna girmişler.
 
Hak yolığa kirgenler Allâh teyu yürgenlerHakk yoluna girenler, Allah diye yürüyenler
Erenler izin izlep memleketdin keçmişlerErenler izini izleyip memleketten geçmişler.
 
Alem fahrı Mustafa andağ aydı merhabâEvrenin övüncü Mustafa, öyle dedi merhaba,
Mi'râc tüni aytıp fakr yolını almışlarMirâc gecesi deyip fakr yolunu almışlar.
 
Köngül bermey dünyâğa şurû' kılmay harâmğaGönül vermeyip dünyaya, el uzatmayıp harama,
Haknı süygen âşıklar halayıkdın keçmişlerHakk’ı seven âşıklar ahaliden geçmişler
 
Dünyâ mening degenler cehân mâlın alğanlarDünya benim diyenler, cihan malını alanlar,
Kerkes kuş dek boluban ol haramğa batmışlarKerkenez kuşu gibi olup o harama batmışlar.
 
Molla müfti bolğanlar yalğan fetva bergenlerMolla, müftü olanlar, yanlış fetva verenler
Aknı kara kılğanlar ol tamuğga kirmişlerAkı kara eyleyenler o cehenneme girmişler.
 
Kâzı imâm bolğanlar nahak da'va kılganlarKadı, imam olanlar, haksız dâva eyleyenler
Ol himâr dek boluban yük astıda kalmışlarO eşek gibi olarak yük altında kalmışlar.
 
Haram yegen hâkimler rüşvet alıp yegenlerHaram yiyen hakimler, rüşvet alıp yiyenler
Öz barmakın tişleben korkup turup kalmışlarKendi parmağını dişleyip korkup durup kalmışlar.
 
Tatlığ tatlığ yegenler türlüg türlüg kiygenlerTatlı tatlı yiyenler, türlü türlü giyenler,
Altun taht olturganlar tufrak astıda kalmışlarAltın tahta oturanlar toprak altında kalmışlar.
 
Mü'min kullar sâdıklar sıdkı birle turğanlarMümin kullar, sâdıklar, sıdkı ile duranlar
Dünyâlığın sarf etip uçmağ hûrın kuçmışlarDünyalığını sarf edip cennet hûrisini kucaklamışlar
 
Kul Hâce Ahmed bilmişsen Hak yolığa kirmişsenKul Hoca Ahmed bilmişsin, Hakk yoluna girmişsin,
Hak yolığa kirgenler Hak didârın körmişlerHakk yoluna girenler Hakk cemalini görmüşler.