Türk Bitig: Yol üstünde oturup yolu soran dervişlerEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-98
Yol üstide olturup yolnı sorgan dervişlerYol üstünde oturup yolu soran dervişler;
Ukbâdın haber eştip yolğa kirgen dervişlerAhiretten haber duyup yola giren dervişler
 
Asâları elkinde himmet kurı belindeAsâları elinde, himmet kuşağı belinde,
İzim yâdı tilinde Allâh degen dervişlerRabb’im yadı dilinde, Allah diyen dervişler.
 
Hırkaları kir çefan könglide yüz ming ayânHırkaları solgun cüppe, gönlünde yüz bin gerçek
Bilingiz ikki cehan közge ilmes dervişlerBiliniz, iki cihanı göze iliştirmez dervişler.
 
Derviş Haknıng manzurı zikri turur gülzârıDerviş Hakk’ın nazar eylediği, zikridir gül bahçesi,
Haknı yâdı esrârı hub edebliğ dervişlerHakk'ın yâdı sırları, tam edepli dervişler.
 
Yazukum köp yolatmas ashâb dârûsın tapmasGünahım çok yol vermez, dostlar dermanını bulmaz,
Közde yaşın kurutmas yaşı akğan dervişlerGözde yaşını kurutmaz yaşı akan dervişler.
 
Sırrı birle sözlerler tilge hikmet tüzerlerSırrı ile söylerler, dile hikmet dizerler,
Işk birle cân kezerler rengi sarığ dervişlerAşk ile can gezerler rengi sarı dervişler.
 
İt nefsini öldürür kızıl yüzin soldururİt nefsini öldürür, kızıl yüzünü soldurur,
Hâce Ahmed kul turur satıp yesün dervişlerHoca Ahmed kuldur, satıp yesin dervişler.