Türk Bitig: On sekiz bin âlemde hayran olan âşıklarEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-97
On sekkiz ming âlemde hayrân bolğan âşıklarOn sekiz bin âlemde hayran olan âşıklar,
Tapmay ma'şuk çerâğın sersân bolğan âşıklarBulmayıp sevgilinin ışığını sersem olan aşıklar.
 
Her dem başı örgülüb közi halkka telmürübHer an başı dönerek, gözü halka çevrilip,
"Hu-Hu" teyü çürgülüp giryân bolğan âşıklar"Hû-Hû" diye kavrulup giryan olan âşıklar.
 
Küyüp yanıp kül bolğan ışkıda bülbül bolğanTutuşup yanıp kül olan, aşkında bülbül olan,
Kimni körse kul bolğan merdân bolğan âşıklarKimi görse kul olan, merd olan âşıklar
 
Yol üstide hâk bolğan sîneleri çâk bolğanYol üstünde toprak olan, göğüsleri parçalanan,
Zıkrin aytıp pâk bolğan nâlân bolğan âşıklarZikrini söyleyip temiz olan ağlar olan âşıklar.
 
Himmet kurın bağlagan yürek bağrın dağlaganHimmet kuşağını bağlayan, yürek-bağrını dağlayan,
Feryâd urup yığlagan giryân bolğan âşıklarFeryad edip ağlayan, giryân olan âşıklar.
 
Gâhi yüzi sarğarıp gahi yolıda ğaribBâzen yüzü sararıp, bâzen yolunda garip,
Tesbihleri yâ Habib cevlân bolğan âşıklarTesbihleri yâ Habib ; dolaşan âşıklar.
 
Ahmed sen hem âşık bol sıdkıng birle sâdık bolAhmed sen hem âşık ol, sıdkın ile sâdık ol,
Dergâhıge lâyık bol cânân bolğan âşıklarDergâhına lâyık ol, canan olan âşıklar.