Türk Bitig: Hû halkası kuruldu, ey dervişler, gelinizEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-94
Hû halkası kuruldı ey dervişler kelinglerHû halkası kuruldu, ey dervişler, geliniz
Hak sofrası yayıldı andın uluş alınglarHakk sofrası yayıldı, ondan pay alınız.
 
Kâl ilmini okuban hâl ilmiğe yetibenZahir ilmini okuyarak, hâl ilmine ulaşarak,
Yoklık içre batıban barlıklardan alınglarYokluk içine batarak varlıklardan alınız.
 
Yırtıp şefkat perdesin tilep didâr vadesinYırtıp şefkat perdesini, dileyip cemal vadesini
Açıp köngül didesin müşâhede kılınglarAçıp gönülün merkezini müşahede eyleyiniz
 
Hû erresin alıban nefs başığa salıbanHû bıçkısını alarak, nefs başına salarak,
Tüni küni tâlibler cânnı kurbân kılınglarGece gündüz tâlipler, canı kurban eyleyiniz.
 
Halka içre Hû dengiz ışk otığa yanıngızHalka içinde " Hû " deyiniz, aşk oduna yanınız,
Ten-cân birle tâlipler tekbir başlap aytınglarBeden-can ile tâlipler, tekbir başlayıp deyiniz.
 
Hû - Hû teyu zâr ingrep Hû demekde manâ bar"Hû-Hû"diye inleyip, " Hû "demekte mâna var,
Didârıdın ümidvâr rahmetidin alınglarCemalinden ümitli, rahmetinden alınız.
 
Kul Hâce Ahmed kul bolğan yol üstide kül bolğanKul Hoca Ahmed kul olan, yol üstünde kül olan,
Tâliblerğe mül bolğan andın ibret alınglarTâliplere mül olan, ondan ibret alınız.