Türk Bitig: Erenler cemal görür dervişler sohbetindeEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-92
Erenler cemâl körer dervişler sohbetideErenler cemal görür dervişler sohbetinde;
Erenler mecliside nür yağar sohbetideErenler meclisinde, nur yağar sohbetinde.
 
Ne tilese ol bolur dervişler sohbetideNe dilese o olur dervişler sohbetinde;
Her sırlar zâhir bolur dervişler sohbetideHer sırlar açık olur dervişler sohbetinde.
 
Her kim sohbetge keldi erendin uluş aldıHer kim sohbete geldi, erenden pay aldı,
Yâd keldi biliş boldı dervişler sohbetideYabancı geldi, biliş oldu dervişler sohbetinde.
 
Her kim sohbetge keldi könglige manâ yettiHer kim sohbete geldi, gönlüne sır ulaştı,
Ashâblar murâd taptı dervişler sohbetideDostlar murad buldu dervişler sohbetinde.
 
Âmıkelse hâs bolur yulduz kelse ay bolurSıradan kişi gelse, seçkin olur; yıldız gelse, ay olur;
Mis kelse altun bolur dervişler sohbetideBakır gelse altın olur dervişler sohbetinde.
 
Kibr ü hasedler öler içige manâ tolarKibir ve hasedler ölür, içine sır dolar,
Köz açıp Hak'nı körer dervişler sohbetideGöz açıp Hakk'ı görür dervişler sohbetinde.
 
Resûlğa vahiy keldi başdın tâcını aldıRasûl’e vahiy geldi, başından tâcını aldı,
Koptı hâdimlik kıldı dervişler sohbetideKalktı hizmetçilik yaptı dervişler sohbetinde.
 
Kul Hâce Ahmed sohbetde dem urar münâcâtdaKul Hoca Ahmed sohbette, dem vurur münâcâtta,
Zihi hoş saâdetde dervişler sohbetideZihi hoş saadette dervişler sohbetinde.