Türk Bitig: Bizden selâm dostlara, talep yolunu bırakmasınEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-90
Bizdin selâm dostlarğa taleb yolın koymasunBizden selâm dostlara, talep yolunu bırakmasın;
Didâr taleb kılsalar hergiz gâfil bolmasunCemâl talep eyleseler, asla gâfil olmasın.
 
Gâfil tapmas Hak yolın anda tapmaslar orunGâfil bulmaz Hakk yolunu, orada bulmazlar makam,
İçi taşı küyüben seherlerde yatmasunİçi dışı yanarak seherlerde yatmasın.
 
Yâdı birle bolsalar didâr ârzû kılsalarYâdı ile olsalar, cemâl arzu eyleseler,
Her çend hârlık körseler köngül özge bolmasunHer ne kadar hor görülseler, gönül başka olmasın.
 
Aşıklarğa dünyâda hârlık-zârlık melâmetAşıklara dünyada hor görülme, ağlama,melâmet;
Melâmetsiz mihnetsiz âşıkmen dep aytmasunMelâmetsiz, mihnetsiz âşıkım deyip söylemesin.
 
Şeriatda tecriddür dünyâsını terk etmekŞeriatte tecridtir dünyasını terk etmek;
Terk etmeyin dünyanı Hakk'nı süydüm demesünTerk etmeden dünyayı Hakk'ı sevdim demesin
 
Tarikatda ten-cânın terk etmek müşküldürTarikatte beden ve canını terk etmek müşküldür
Terk etmeyin ten-cânın tecrid boldum demesünTerk etmeden beden ve canını seninimdir demesin.
 
Hakikatda harâmdur bir Hüdâdın özgesiHakikatte haramdır bir Allah'dan başkası;
Andağ bolmay âşıklar didâr ârzu kılmasunÖyle olmadan âşıklar cemal arzu eylemesin.
 
Andağ Resûl Mustafa dünyâ mâlın süymediÖyle Rasûl Mustafa dünya malını sevmedi;
Ümmet bolsang Resûl'ğa dünyâ mâlın süymesünÜmmet olsan Rasûl'e, dünya malını sevmesin.
 
Miskin Ahmed Yesevi selâm aytdı dostlarğaMiskin Ahmed Yesevi selâm dedi dostlara;
Uşbu sözning ma'nâsın tâlib bolsa anglasunİşbu sözün mânasını tâlip olsa anlasın.