Türk Bitig: Eyâ dostlar hasb-i hâlim beyân eyleyEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-9
Eyâ dostlar hasb-i hâlim beyân eyleyEy dostlar hasb-i halimi söyleyeyim
Ne sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimNe sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
Çın derdlikge bu sözlerni ayân eyleyGerçek dertliye bu sözümü bildireyim
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Gor içinde keçe kündüz tâ'at kıldımKabir içinde gece-gündüz ibadet eyledim
Tatavvu namâz okub âdet kıldımNafile namaz kılıp adet eyledim
Her ne cefa tegse ângâ tâkat kıldımHer ne cefa gelse ona dayandım
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Gor içinde Mustafâ'nı hâzır kördümKabir içinde Mustafa'yı hazır gördüm
Selâm kılıb adab birle bihud turdumSelam verip edep ile şaşırıp kaldım
Asi câfi ümmetlerni hâlin sordumAsi-cafi ümmetlerinin halini sordum
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Gorğa kirmek Resûlullâh sünnetleriKabre girmek Rasulullah sünnetleri
Tâat kılmak Hakk Resûlni âdetleriİbadet eylemek Hakk Rasulû'nün adetleri
Gariblerğe rahm kılmak şefkatleriGariplere rahmet eylemek şefkatleri
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Ümmet bolsang keçe kündüz tınmay yığlaÜmmet olsan gece-gündüz dinmeden ağla
Bağrıng pişib öpkeng teşib yürek dağlaBağrın pişip ciğerini deşip yürek dağla
Ecel kelse merdânevar beling bağlaEcel gelse mertler gibi belini bağla
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Bir kün seni ömrüng bergi bolğay hazânBir gün senin ömrünün yaprağı sararınca
Ecel kelmey tevbe kılğıl eyâ nâdânEcel gelmeden tevbe eyle ey cahil
Şayet senge rahm eylegey İzim YezdânMeğer sana rahmet eyleye Azim Yezdan
Sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Çın dertlikni işi erür söz-ü güdâzGerçek dertlinin işidir söz ve icraat
Köz yaşıdur Hakk kaşıda tuhfe niyâzGözyaşıdır Hakk karşısında niyaz armağanı
Keçe kündüz tınmay kılğıl roze namazGece-gündüz dinmeden oruç, namaz kıl
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Eyâ ferzend ümmetlerni derdi örterEy evlad ümmetlerin derdi örter
Fıskı fücur günâhları tağdın artarYanlış, noksan günahları dağdan artar
Dinni koyub dünyâ malın özge tartarDini bırakıp dünya malını kendine çeker
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Kul Hâce Ahmed tekbir aytıb suhbet başlaKul Hoca Ahmed tekbir deyip sohbete başla
Hâyu heves men menlikni yırak taşlaHay u heves, ben-benliği uzağa gönder
Seherlerde çârzarb urub tınmay işleSeherlerde dört dövünüp dinmeden çalış
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim