Türk Bitig: Evliyaların dediği vade gelmiş olduEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-89
Evliyâlar aytgan vade keldi bolgayEvliyaların dediği vade gelmiş oldu
Kıyametni küni yavuk boldı dostlarKıyametin günü yakın oldu dostlar
Akil kullar bolganını bikdi bolgayAkıllı kullar olduğunu bilmiş oldu
Halk u eldin mehr şefkat ketti dostlarHalk ve elden sevgi ve şevkat gitti dostlar
 
Uluğ kiçik yârânlardın edeb kettiUlu küçük yaranlardan edeb gitti
Kız u za'if civanlardın haya kettiKız ve zayıf gençlerden haya gitti
"El haya u minel-iman' dep Resul aytdı"Haya imandandır" deyip Rasûl dedi
Hayasız kavm acayibler boldı dostlarHayâsız kavim acaipler oldu dostlar
 
Müsülman müsülmannı kıldı katilMüslüman müslümanı eyledi katil
Nâhak tutub hak işlerin kıldı batılHaksızı tutub haklı işleri kıldı batıl
Mürid pirge kılmaydılar yüz ü hatırMürid pirine kılmadı yüz ve hatır
Aceb şumluğ zamaneler boldı dostlarNasıl kötü zamanlar oldu dostlar
 
Ehl-i dünya halkımızda sehâvet yokDünya ehli halkımızda cömertlik yok
Padşahlarda vezirlerde adâlet yokPadişahlarda vezirlerde adalet yok
Dervişlerning duasıda icâbet yokDervişlerin duasında kabul edilme yok
Türlük bela halk üstige yağdı dostlarTürlü bela halk üstüne yağdı dostlar
 
Ahir zaman âlimleri zalim boldıAhirzaman bilginleri zâlim boldu
Huş amedini aytguvçılar âlim boldıHoşgeldin deyiciler bilgin oldu
Haknı aytkan dervişlerge ganim boldıHakk'ı söyleyen dervişlere düşman oldu
Aceb şumluğ zamaneler boldı dostlarNasıl kötü zamanlar oldu dostlar
 
Kıyamet kün yavuk yetti kalganı yokKıyamet günü yaklaştı kaldığı yok
Kul Ahmed'ni aytkan sözün yalganı yokKul Ahmed’in dediği sözün yalanı yok
Öz özige bir nasihat kılganı yokKendi kendine bir nasihat eylediği yok
Nasihatnı halkka aytıb ketti dostlarNasihatı halka söyleyip gitti dostlar