Türk Bitig: Muhabbetin kadehini içip rakseyleyenEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-88
Muhabbetni câmın içib raks eylegenMuhabbetin kadehini içip rakseyleyen
Divâneliğ makâmığa kirdi dostlarDivanelik makamına girdi dostlar.
Aç u tokluk sûd u ziyân hiç bilmegenAç ve tokluk, kâr ve zarar hiç bilmeyen
Sermest bolup raks u semâ urdı dostlarSarhoş olup raks ve sema yaptı dostlar.
 
Raks u semâ urganlarga dünyâ harâmRaks ve sema yapanlara dünya haram
Ehl ü ayâl hânumândın keçti tamâmÇoluk-çocuk, ev-barktan geçti tamam
Seher vaktda Hakk'a sığnıp yığlar müdâmSeher vakti Hakk'a sığınıp ağlar daima
Andın songra raks u semâ urdı dostlarOndan sonra raks ve sema yaptı dostlar.
 
Raks u semâ urgan aşık özin bilmesRaks ve sema yapan aşık kendini bilmez
Bîhuş yürer dünya malın kolğa almasŞuursuz yürür dünya malını ele almaz
Yüzming âdem taksir dese mağrur bolmasYüzbin adam "affet" dese mağrur olmaz
Dünya tefip raks u semâ urdı dostlarDünyayı tepip raks ve sema yaptı dostlar
 
Dünyâ tefmey raks u semâ urgan câhilDünya tepmeden ıaks ve sema yapan cahil
Hak yâdını bir dem aytmay yürür ğafilHakk yâdını bir an demeyip, yürür gafil
Dervişmen der dünyâ sarı köngli mâyilDervişim der, dünyaya doğru gönlü eğilimli;
Dünya üçün raks u semâ urdı dostlarDünya için raks ve sema yaptı dostlar
 
Özdin ketmey raks u semâ urmak hataKendinden geçmeyip raks ve sema yapmak hata;
Sübhân İgem anga kılmas imân atâSübhan Melik'im ona kılmaz iman armağan
Tâat kılsa dillerini kılmas safaİbadet eylese, günüllerini eylemez safâ;
Riyâ kılıp raks u semâ urdı dostlarRiyâ eyleyip raks ve sema yaptı dostlar.
 
Vay uşandağ nâdânlardın ümit kılmangVay şöyle cahillerden ümid eylemeyin
Feyz fütûh alurmen dep yügrüp almangFeyz ve fetih alırım deyip yürüyüp almayın
Nefsi uluğ şer'i buzuğ veli bilmengNefsi büyük, şeriatı bozuk veli bilmeyin
Şeytan lain nohta urmay mindi dostlarLanetli şeytan gem vurmadan bindi dostlar
 
Özdin ketmey raks eylese Allah bizârKendinden geçmeden raks eylese, Allah şikayetçi
Semâıdın yer tebrenip tartkay âzârSemasından yer hareketlenip çekince sıkıntı
Duâ kılay körsetmesün anga didârDua kılayım; göstermesin ona cemal
Dindin keçip raks u semâ urdı dostlarDinden geçip raks ve sema yaptı dostlar.
 
Divaneliğ galib kelmey sema urarDivânelik galip gelmeden sema yapar
Hak Mustafa çehar-yârdın bizâr yörerHakk Mustafa ve çehar-yârdan şikayetçi yürür
Baştın ayağ günahları hazır turarBaştan ayağa günahları hazır durur
Günah tilep raks u semâ urdı dostlarGünah dileyip raks ve sema yaptı dostlar.
 
Şibli âşık semâ urdı pertev körüpŞibli âşık sema eyledi nurgörüp
Mustafa’nı hâzır körüp seval sorupMustafa’yı hazır görüp, soru sorup
Dünyâ ukbın arka taşlap közin yumupDünya derdini arkada bırakıp gözünü yumup
Andağ kullar raks u semâ urdı dostlarÖyle kullar raks ve sema yaptı dostlar.
 
Şibli âşık yığlab aydı "Eyâ ResulŞibli âşık ağlayıp dedi: 'Ey Rasül
Bi-tâkatmen semâ ursam hem men melul"Tâkatsizim, sema yapsam, ben de melul..."
Resül aydı "İnşâallâh kılğay kabul"Resul dedi: "İnşaallah, eyleye kabul...'
Ruhsat tilep raks u semâ urdı dostlarRuhsat dileyip raks ve sema yaptı dostlar.
 
Kul Hace Ahmed raks u semâ her kimge yokKul Hoca Ahmed, raks ve sema herkese yok
Taklid birle ursa semâ kirgey tamuğTaklit ile yapsa sema, gire cehenneme
Bu rivâyet pinhan erdi aytsam kamuğBu rivayet gizli idi, söylesem hepsini
Haknı tapıp raks u semâ urdı dostlarHakkı bulup raks ve sema yaptı dostlar.