Türk Bitig: Ruh kuşunu titrer olsa kol ve kanadıEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-85
Ruh kuşını titrer bolsa bal u periRuh kuşunu titrer olsa kol ve kanadı
Pervaz kılıb arşdın arşga konar dostlarHavalanarak arştan arşa konar dostlar
 
Kulmen degen tınmay zikrin aytarKulum diyen daima dinmeden zikrini söyler
Işk otığa bağrı küyüb feryad eterAşk ateşine bağrı yanıp feryad eder
Bîhaberler ömrün bilmey yelge satarHabersizler bağrı ömrünü bilmeden yele satar
Gaflet birle cehennemge keter dostlarGaflet ile cehenneme gider dostlar
 
Ahir zaman şeyhi tüzer suretlerinAhir zaman şeyhi düzeltir dış görünüşünü
Zahid takva kılmay buzar siretlerinZühd ve takva kılmayıp bozar iç alemini
Kergmet der hab-ı gaflet ru'yetlerinKeramet der gaflet uykusunda gördüklerini
Riya birle halkka özin satar dostlarRiya ile halka kendini satar dostlar
 
Eya gafil ömrüng seni öter yeldekEy gafil ömrün senin geçer yel gibi
Köz yaşıngnı akuz daim ab-ı seldekGöz yaşını akıt daima sel suyu gibi
Seni süyer dergahide misli kuldekSeni sever dergahında kul misali gibi
Hace süyse seni azad eter dostlarHoca sevse seni azad eder dostlar
 
Gaflet birle ömrüng seni öter bilgilGaflet ile ömrün senin geçer bil
Canıng birle pir hizmetin turub kılgılCanın ile pir hizmetini kalkıp eyle
Andın songra dergâhige lâyık bolgılOndan sonra dergâhına layık ol
Hizmet kılgan muradığa yeter dostlarHizmet eyleyen muradına yeter dostlar
 
Kul Hace Ahmed hikmet aytıb yığla seherKul Hoca Ahmed hikmet söyleyip ağla seher
Erenlerni elfazıdın alıp haberErenlerin sözlerinden alıp haber
Söz aslını bilgenlerge aslı gevherSözün aslını bilenler için incinin aslı
Zâhirige bakgan kuruğ kalarZâhirine bakan mahrum kalır dostlar