Türk Bitig: Muhabbetin şarabından içirmeseEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-84
Muhabbetni şarabıdın içürmeseMuhabbetin şarabından içirmese
Can u dilim hasret birle keter dostlarCan ve gönlüm hasret ile gider dostlar
Allah yâdın vird eylemey ölüb ketsemAllah zikrini vird eylemeden ölüp gitsem
Essiz ömrüm erman birle öter dostlarEssiz ömrüm zahmet ile geçer dostlar
 
Allah degen çın aşıklar Burak mindiAllah diyen gerçek aşıklar Burak'a bindi
Ma'şukıdın mihnet yetse boyun sundıSevgilisinden mihnet yetse boyun sundu
Tarikatnı bazarında cevlân kıldıTarikatın pazarında sefer eyledi
Hakikatnı deryasıdın öter dostlarHakikatın deryasından geçer dostlar
 
Hakikatnı deryasıdın algan kişiHakikatın deryasından alan kişi
Özi mungluğ köngli sınuğ közde yaşıÖzü mahzun gönlü kırık gözde yaşı
Hârlık-zârlık meşakkatdur daim işiHor görülmek-ağlamak meşakkattir daima işi
Didârını taleb kılıb tapar dostlarCemalini taleb eyleyip bulur dostlar
 
Hakikatlığ aşıklarnı nefsi ölükHakikatlı aşıkların nefsi ölü
Üçyüzaltmışdört yüzkırktört hemme sülûkÜçyüz altmışdört, yüzkırkdört bütün sülük
Sözi şirin hulk u huşı yüz ming türlük,Sözü tatlı, huyu ve şuuru yüz bin türlü
Bu dünyanı puçek pulğa satar dostlarBu dünyayı değersiz paraya satar dostlar
 
Arif aşık bolay deseng elem tartğılArif aşık olayım desen elem çek
Hak vaslığa yetey deseng tünler katğılHakk vuslatına yeteyim desem geceleri don
Bu dünyanı işretini taşlab atğılBu dünyanın eğlencesini boşlayıp
Taşlab atsang mau menlik keter dostlarBoşlayıp atsa ben-benlik gider dostlar
 
Kıyametni şiddetini bilmegenlerKıyametin şiddetini bilmeyenler
Kattığ azab tar laheddin korkmağanlarŞiddedi azablı dar kabirden kormayanlar
Hak kahrıdın korkıb yaşın tökmegenlerHakk kahrından korkup yaşını dökmeyenler
Duzah içre yüzming azab tartar dostlarCehennem içinde yüzbin azap çeker dostlar
 
Va deriğa ötti ömrüm bilelmedimVah ne yazık geçti ömrüm bilemedim
Candın keçib hazret sarı baralmadımCandan geçip Hazret'e doğru varamadım
Nefsdin keçib Hak emrini kılalmadımNefsden geçip Hakk emrini yapamadım
Ölüb barsam hasret menge yeter dostlarÖlüp varsam hasret bana yeter dostlar
 
Ötti ömrüm şeriatga yetelmedimGeçti ömrüm şeriata yetemedim
Şeriatsız tarikatga ötelmedimŞeriatsız tarikata geçemedim
Hakikatsız ma'rifetge batalmadımHakikatsız marifete batamadım
Kattığ yoldur pirsiz neçük öter dostlarSarp yoldur pirsiz nasıl geçer dostlar
 
Kul Hoca Ahmed nefsim saldı uşbu yolgaKul Hoca Ahmed nefsim saklı bu yola
Anıng üçün kaçtım dostlar çöldin çölgeOnun için kaçtım dostlar çölden çöle
Allah dep heç bakmadım ong u solğaAllah deyip hiç bakmazdım sağ ve sola
Allah degen şevk şarabın içer dostlarAllah diyen şevk şarabını içer dostlar