Türk Bitig: Fel ya'lemun-el alimün"i okur alimEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-83
"Fel ya'lemunel alimüna"nı okur alim"Fel ya'lemun-el alimün"i okur alim
Ma'nasını okmay anı bolur zalimAnlamını bilmeden onun olur zalim
Ma'nasını okganlamıng tonı gelimAnlamını anlayanların giysisi aba
Andağ alim alim bolur dostlarım aÖyle alim, gerçek alim olur dostlarıma
 
Alim uldur hişt yastanıb tahsil kılsaAlim odur hişt yastanıp tahsil eylese
Keçe kündüz Tengri'sige zâri kılsaGece gündüz Rabbine ağlasa
"Fel yedhakü" ayetini tefsir kılsa"Fe’l yedhakü" ayetini tefsir eylese
Andağ alim, alim bolur dostlarım aÖyle alim, gerçek alim olur dostlarıma
 
"Ve'l yebkü kesiran" deb Tengri aydı "Ve’l-yebkü kesiran" diye Allah söyledi
Ma'na okgan alim tınmay yığlab erdiAnlamını anlayan alim dinmeden ağladı
Yığlay yığlay közleri a'ma bolduAğlaya ağlaya gözleri kör oldu
Andağ alim, alim bolur dostlarım aÖyle alim, gerçek alim olur dostlarıma
 
Alim uldur şeri'atda cevlan kılsaAlim odur şeriatta sefer eylese
Tarikatnıng bazarığa omın salsaTarikatın pazarına yerini koysa
Muhabbetning deryasıdın gevher alsaMuhabbetin deryasıdan inci alsa
Andağ alim, alim bolur dostlarım aÖyle alim, gerçek alim olur dostlarıma
 
Alimmen dep kitab okur ma'na okmazAlimim diye kitap okur anlamını bilmez
Köb ayetning ma'nasını hergiz bilmesÇoğu ayetin anlamını asla bilmez
Tekebbür men-menlikni dini tutmasBüyüklenme, ben-benliği dini tutmaz
Alim ermes, cahil turur dostlarım aAlim değil cahildir dostlarıma
 
Tekebbür azazilğa neler kıldıBüyüklenme şeytana neler eyledi
Tekebbürdin tavkı la'net anga saldıBüyüklendiğinden lanet tavkı ona saldı
Ferişteler körüb anda secde kıldıMelekler görüp orada secde eyledi
Secde kılıb eman boldu dostlarım aSecde eyleyip amin oldu dostlarıma
 
İlim ikki dür ten û canğa rehber tururİlim iki inci beden ve cana rehberdir
Can alimi Hazretige yakın tururCan alimi Hazretine yakındır
Muhabbetning şarabıdın içib tururMuhabbetin şarabından içer
Andağ alim, alim bolur dostlarım aÖyle alim, gerçek alim olur dostlarıma
 
Ten alimi zalimlerge ohşar ermişBeden alimi zalimlere benzermiş
Beraetni ayetide çün buyurmuşBeraetin ayetinde çünkü buyurmuş
Duzah içre tınmay daim küyer ermişCehennem içinde dinmeden devamlı yanarmış
Zehri zakkum içib daim dostlarım aZakkum zehri içip devamlı dostlarıma
 
Kul Hace Ahmed alimlerni hizmet kılğılKul Hoca Ahmed alimlerin hizmetini eyle
Alimler sözin eşitib amel kılğılAlimler sözünü işitip amel eyle
Amel kılıb Hak yolıda canıng bergilAmel eyleyip Hakk yolunda canını ver
Amelsizler didâr körmes dostlarım aAmelsizler cemâl görmez dostlarıma