Türk Bitig: Hakk'a yanıp mü’min olsan, ibadet eyleEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-82
Hakk'a yanıp mü'min bolsang tâat kılğılHakk'a yanıp mü’min olsan, ibadet eyle
Tâat kılğan Hak didârın körer dostlarİbadet eyleyen Hakk cemalini görür dostlar.
Yüz ming belâ başka tüşse ingremegilYüz bin belâ başa düşse, inleme
Andın songra ışk sırrını bilür dostlarOndan sonra aşk sırrını bilir dostlar.
 
Aşıkları zâr ingreben yolğa kirdiAşıkları ağlayıp inleyerek yola girdi;
Her ne cefâ tegse anı Hakdın bildiHerne cefa dokunsa, onu Hakktan bildi;
Râzı bolup yer astığa hâzır boldıRâzı olup yer altına hazır oldu;
Zâr yığlaban seherlerde kobar dostlar.Ağlayarak seherlerde kalkar dostlar.
 
Eyâ dostlar hiç bilmedim men yolumnıEy dostlar, hiç bilmedim ben yolumu;
Saâdetge bağlamadım men belimniSaadete bağlamadım ben belimi;
Gıybet sözdin hiç yığmadım men tilimniGıybet sözden hiç sakınmadım ben dilimi;
Nâdârılıgım meni resvâ kılur dostlarCahilliğim beni rezil eyler dostlar.
 
Keçe kündüz bi-gam yürdüm zikrin aytmayGece gündüz gamsız yürüdüm, zikrini demeyip
Cehd eyleben tüni küni fikrin etmeyGayret eyleyerek gece gündüz fikrini etmeyip
Muhabbetni bâzârıda özni satmayMuhabbetin pazarında özü satmayıp
Nefsim meni yüz ming taâm tiler dostlarNefsim benim yüz bin lokmaya böler dostlar.
 
Nefsingni sen öz re'yige koyma zinhârNefsini sen kendi arzusuna bırakma sakın
Yemey içmey tâat birle bolğıl bidârYemeyip içmeyip ibadet ile ol uykusuz
Ahir bir kün körsetgüsi senge didârSonunda bir gün gösterecek sana cemâl
Bidâr bolğan anda didâr körer dostlarUykusuz olan orada cemâl görür dostlar.
 
Eyâ gafil Hak zikrini tildin koymaEy gâfıl, Hakk zikrini dilden bırakma
Dünyâlıkdın bir zerreni kolğa almaDünyalıktan bir zerreyi ele alma;
Erenlerni arkasıdın hergiz kalmaErenlerin arkasından asla kalma;
Yolğa kirgen âhir murâd tapar dostlarYola giren sonunda murad bulur dostlar.
 
Vâ deriğâ ermân birle ömrüm keçtiVah ne yazık, derd ile ömrüm geçti;
Nefsim meni tuğyan kıldı haddın aştıNefsim benim coşup taştı, haddini aştı
Cânım kuşı pervâz kılsa rûhum kaçtıCanım kuşu havalansa, ruhum kaçtı;
Gafil yürgen ömrin yelge satar dostlarGafil yürüyen ömrünü yele satar dostlar.
 
Didâr körey degen kullar bidâr bolurCemâl göreyim diyen kullar uykusuz olur;
Yürse-tursa, yatsa-kobsa zikrin ayturYürüse-dursa, yatsa-kalksa, zikrini söyler
İçi taşı andağ kulnı nurğa tolurİçi-dışı öyle kulun nura dolar;
Allah nurın andağ kulğa saçar dostlarAllah nurunu öyle kula saçar dostlar.
 
Arif aşık öz canını otka yakmasArif aşık öz canını ateşe yakmaz
Biderdlerge çakmakın yakıp çakmasDertsizlere çakmağını yakıp çakmaz
Dünya kelip cilve kılsa kıya bakmasDünya gelip cilve eylese dönüp bakmaz
Işksız kişi behayındın beter dostlarAşksız kişi hayvandan beter dostlar
 
Kul Hâce Ahmed bende bolsang yığlab yürgilKul Hoca Ahmed, kul olsan, ağlayıp yürü
Muhabbetni meclisige özüng urgılMuhabbetin meclisine kendini vur
Kıyâmetni şiddetidin mâtem kurgılKıyametin şiddetinden mâtem kur
Mâtem kurğan sırdın haber alar dostlarMâtem kuran sırdan haber alır dostlar.