Türk Bitig: Cemal için canı kurban eylemedikçeEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-81
Didâr üçün cânnı kurbân kılmagunçaCemal için canı kurban eylemedikçe
İsmâil dek didâr ârzu kılmang dostlarİsmâil gibi cemâl arzu eylemeyin dostlar.
Cândın keçip tarikatga kirmegünçeCandan geçip tarikata girmedikçe
Aşıkmen dep yalğan davâ kılmang dostlarAşıkım deyip yalan dava eylemeyin dostlar.
 
Aşıklık uluğ dava kılsang munıAşıklığı ulu dava, eylesen bunu;
Mihnet birle sınar ermiş Mevlâm seniMihnet ile sınar imiş Mevlâ'm seni;
Renc ü mihnet birle bolsang tüni küniCefa ve sıkıntı ile olsan gece gündüz
Maşukangdın köngül özge kılmang dostlarSevgiliden gönül özge eylemeyin dostlar.
 
Menlik birle tarikatga kirmedilerBenlik ile tarikate girmediler
Cândın keçmey yolğa kadem koymadılarCandan geçmeyip yola adım koymadılar
Nefs öltürmey teslim fenâ bolmadılarNefsi öldürmeyip teslim-fâni olmadılar
Ham tamalığ birle yolğa kirmeng dostlarHam tamahkârlık ile yola girmeyin dostlar.
 
Uşbu ışknı yolı tilim bolmaktururİşbu aşkın yolu dilim olmaktır
Munda yığlab âhiretde külmektürürBurada ağlayıp âhirette gülmektir.
Gül rengleri zeferân dek solmaktururGül renkleri zeferan gibi solmaktır.
Mundağ bolmay âşıkmen dep aytmang dostlarBöyle olmadan, âşıkım, deyip söylemeyin dostlar.
 
Mürşidlerni hizmetini kıl ihtiyârMürşidlerin hizmetini eyle alışkanlık
Özlügümdin yolğa kirdim deme zinhârKendiliğimden yola girdim, deme sakın
Yahşı bilseng tarikatnı hatarı barİyi bilsen, tarikatın tehlikeleri var
Kılavuzsız uşbu yolğa kirmeng dostlarKılavuzsuz işbu yola girmeyin dostlar.
 
Mürşidlerge hizmet kılsang nefsge âfetMürşidlere hizmet eylesen, nefse âfet;
Tegme nâdân bu yollarda kılmas tâkatDeğme cahil bu yollarda eyleyemez takat
Sâdık kullar bu yollarnı bilür râhatSadık kullar bu yolları bilir rahat;
Tirig ölmey didâr ârzu kılmang dostlarDiri ölmeden cemâl arzu eylemeyin dostlar
 
"Elkezzâbu lâ ümmeti" dedi sizge"El-kezzabu lâ ümmeti" dedi size;
Ol Muhammed Hak Resulı erdi bizgeO Muhammed Hakk Resûlü idi bize;
Yalğançığa cennet yoktur vallâh angaYalancıya cennet yoktur, vallahi ona
Yalğan sözlep imânsızın ketmeng dostlarYatan konuşup imansız olarak gitmeyin dostlar.
 
Hânumânın terk etmezdin körmes didârEv-barkını terk etmedikçe görmez cemâl
Didâr körey degen âşık bolur bidârCemâl göreyim diyen âşık olur uykusuz
Andağ âşık âhir körgey anda didârÖyle âşık sonunda görecek orada cemâl
Didâr körmey sırdın haber tuymang dostlarCemâl görmeden sırdan haber duymayın dostlar
 
Sırdın manâ tuymağanlar bigânedürSırdan anlam duymayanlar yabancıdır
Ol âşıknı mekânları veyranedürO âşıkın mekânları viranedir
Işk yolıda cân bergenler cânânedürAşk yolunda can verenler sevgilidir
Cândın keçmey cândın haber bilmeng dostlarCandan geçmeden candan haber bilmeyin dostlar.
 
Kul Hâce Ahmed özdin keçmey da'vâ kılmaKul Hoca Ahmed, kendinden geçmeden iddia eyleme
Halk içinde âşıkmen dep tilge almaHalk içinde âşıkım deyip, dile alma;
Aşıklık uluğ işdür gâfil bolmaAşıklık ulu iştir, gâfil olma;
Gâfıl bolup Hak didârın körmeng dostlarGâfil olup Hakk cemâlini görmeyin dostlar.