Türk Bitig: Subhı sadık düşenbe kün yerge kirdimEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-8
Subhı sadık düşenbe kün yerge kirdimSabah erken pazartesi günü yere girdim
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa ya matem tutup girdim ben ya
Altmışüçte sünnet dedi eştib bildimAltmışüçte sünnet dedi işitip bildim
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Yer üstide yaranlarım matem tuttıYer üstünde dostlarım matem tuttu
Alem hemme "sultanım" deb na'ra tarttıBütün alem "Sultanım"deyip nara çekti
Hak'nı tabkan çın sufiler kanlar yuttıHakk'ı bulan gerçek sufiler kanlar yuttu
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Elveda deb yer astıga kadem koydum“Elveda” deyip yer altına adım koydum
Yaruğ dünya haram kılıb Hak'nı süydümAydın dünyayı haram kılıp Hakk’ı sevdim
Zikrin aytıb yalguz bolub yalguz küydümZikrini söyleyip yalnız olup yalnız yandım
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
"Taha" okub tün keçeler kaim boldım"Taha" okuyup akşam ve geceler kaim oldum
Keçe namaz kündüzleri saim boldumGece namaz gündüzleri oruçlu oldum
Bu hal birle yer astıda daim boldumBu hal ile yer altında daim oldum
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Altmış keçe altmış kündüz bir yol taamAltmış gece altmış gündüz bir kez yemek
Tang atgunça namaz okub bir yol selamTan atana kadar namaz kılıp bir kez selam
Altmışüçte boldı ömrim ahir tamamAltmışüçte oldu ömrüm sonunda tamam
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Hak Mustafa ruhı kelib boldı imamHakk Mustafa ruhu gelip oldu imam
Cümle melek yer astıda boldı gulamBütün varlık yer altında oldu köle
Köp yığladım Hak Mustafa berdi in'amÇok ağladım Hakk Mustafa verdi müjde
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Miraç tüni nur-ı didem ferzend dediMirac gecesi "Gözümün nuru evlad... "dedi
Kolum tutub ümmetimsen ümmet dediElimi tutup "Ümmetimsin ümmet" dedi
Sünnetimni mehkem tutgıl dilbend dedi"Sünnetimi sıkı tutasın gönüldaşım"dedi
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Kıyametde yol adaşsang yolga salay"Kıyamette yol kaybedersen yola salayım
Muhammed dep teşne bolsang kolung alay‘Muhammed’ deyip susamış olsan elini tutayım
Ferzendim dek elking tutub cennet kireyEvladım deyip elini tutup cennete girdireyim..."
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Ey yaranlar bu söz eştib şevkim artdıEy dostlar bu sözü işitip şevkim arttı
Ümmet dedi iç u taşım nurga batdı"Ümmet" dedi, iç ve dışım nura battı
Pertev salıb didarını Hak körsettiNurunu salıp cemalini Hakk gösterdi
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Didar körüb ruhum uçıb arşga kondıCemalini görüp ruhum uçup arşa kondu
Musa sıfat vücutlarım küyüb yandıMusa gibi varlığım tutuştu yandı
Mecnun sıfat heylü hişdin kaçıb tandıMecnun gibi eş ve dosttan kaçıp saklandı
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Yer astıda harlığ tarttım köp meşakkatYer altında eziyet çektim çok zorluk
Tüşek yastık taşdın kılıb çektim mihnetDöşek yastık taştan yapıp çektim sıkıntı
Ey yaranlar bu dünyada yok feragatEy dostlar bu dünyada yok dinlenmek
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Ta meşakkat tartmagunça vaslı kaydaTa zorluk çekmedikçe vuslatı nerede?..
Hizmet kılmay derd-i halet bolmas peydaHizmet kılmadan hal derdi olmaz peyda
Can u dilni ta kılmasang Hakk'a şeydaCan ve gönlünü kılmadıkça Hakk'a tutkulu
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Yer astığa kirdim erse bihud boldumYer altına girdim ise kendimden geçtim
Közüm açıb Mustafa'nı hazır kördümGözümü açınca Mustafa'yı hazır gördüm
Asi cafi ümmetlerni halin sordumİsyan ve cefa eden ümmetlerin halini sordum
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Eya ferzend mendin sorsang kani ümmetEy evlad benden sorsan hani ümmet,
Ümmet dedi köksüm tola dağ-ı hasret"Ümmet" dedi göğsüm dolarak hasret yarası
Ümmet üçün köp tartamın Hak'dın külfetÜmmet için çok çekiyorum Hak'dan külfet
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Ümmetlerim yazukların her Cum'a keçÜmmetlerimin günahlarını her Cum'â affet
Alıb kelgey ya Muhammed sen munı çeçAlıp geleyim ya Muhammed sen bunu ayır
Ta ki yığlab secde eyley Tengri'ge keçTa ki ağlayıp secde eyleyim Tanrı ya affet
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Her Cum'a keç ümmetlerni günahınıHer Cum'a affet ümmetlerin günahını
Alıp kelgey ya Muhammed körgil munıAlıp geleyim ya Muhammed gör bunu
Ümmetlering neler kılur Ahmed seniÜmmetlerin neler kılar Ahmed senin
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Men melekdin şerm alurmen ey ümmetimBen melekten utanç duyarım ey ümmetim
Yaratkan'dın korkmas musen pest himmetimYaratan'dan korkmaz mısın düşük himmetim
Keçe yatmay taat kılsang hoş devletimGece yatmadan ibadet etsen hoş devletim
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Yer astıga kirdim dostlar biihtiyarYer altına girdim dostlar iradesiz
Amin dengler âl u ashab hem çeharyar"Amin" deyiniz âl, ashab ve çehar-yar
Ümmetlerni cürmin keçgil PerverdigarÜmmetlerin suçunu bağışla Allah'ım
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Kul Hace Ahmed men defter-i sani aytdımKul Hoca Ahmed ben ikinci defteri söyledim
İkki alem işretlerin meyge sattımİki alem eğlencelerini meye sattım
Ölmes burun can aççığın zehrin tattımÖlmeden önce can acısının zehrini tattım
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya