Türk Bitig: Yaratan Bir ve Var'ımın yolunu arayıpEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-79
Yaratkan Bir ü Bar'ım yolın izlebYaratan Bir ve Var'ımın yolunu arayıp
Şeytan la'in yollarıdın kaytıng dostlarLanetli Şeytanın yollarından dökün dostlar
İhlas birle muhabbetni camın içipİhlas ile aşkın şarabını içip
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Hayy zikrini aytıb içgen cam-ı şarapHayy zikrini deyip şarap kadehini içenin
Yol üstide aziz başı misli turabYol üstünde aziz başı toprak gibi
Allah içün hali harab bağrı kebabAllah için hali harap bağrı kebap
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve günülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Astanege başım koyup zari kılsamEşiğine başımı koyup ağlasam
Halka kurup kim zikr aytsa yarı bersemHalka kurarak kim zikretse oraya varsam
Zikrin aytıb ol suhbetdin dürler tersemZikrin deyip o sohbetten inciler dersem
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Amel kılmay alim ilmin basıp yürgeyAmel işlemeyen alim ilmini çiğneyip yürür
Ölüp barsa tar lahedde canı küygeyÖlüp varsa dar kabirde canı yanar
Allah, Resul dining kim dep haybet kılgayAllah, Rasul, dinin ne deyip korkuya düşer
Can u dilde Hayy zikıini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Münker-Nekir "Men rabbük" dep seval kılgayMünker Nekir Rabbin kim ?" diye sorunca
Kal ilmidin bir nuktası kâr kılmagayZahir ilminden bir noktası kar eylemeyince
Va hasreta amelsizler neçük kılgayVah yazık amelsizler nasıl yapacak
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Allah degen kend u esel peyda kıldıAllah diyen şeker ve bal hazırladı.
Ahiretde Allah birle sevda kıldı.Ahirette Allah ile sevda eyledi
Amel kılgan çın alimni dânâ kıldı.Amel işleyen gerçek alimi bilge kıldı.
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Kalıng çırağ haling pilte yağı yaşıngBilgin kandil, halin fitil, yağı göz yaşım
Neçe aytsam behre almas köngli taşıngNe kadar söylesem nasib almaz taş gönülün
Yol üstide tufrak bolsun aziz başıngYol üstünde toprak olsun aziz başın
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Essiz alim amel kılmay yolda kalurEssiz alim amel işlemeyip yolda kalır
Okup okmay dünya malın kolga alurOkuyup okumadan dünya malını ele alır.
Menmenlikdin essiz ömrün zayi kılurBen-benlikten essiz ömrünü harcar
Can u dilde hayy zikrini aytıng dostlarCan ve günülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Zahir buzub batın tüze alim bolsangZahiri bozup batını düzelten âlim olsan
Ruz-ı mahşer kolung tutgay tangla barsangMahşer günü elinden tuta tanla varsan
Va veyleta nedamet dep yolda kalsangVah yazıklar pişmanım deyip yolda kalsan
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Alim uldur namaz okub ta'at kılsaAlim odur namaz kılıp ibadet etse
Hak'dın korkub ahiretni gamın yeseHakk'dan korkup ahiretin tasasını çekse
Kur'an okub Hak'dın korkub zar ingreseKur'an okuyup Hakk'dan korkup ağlayıp inlese
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Andağ alim ikki közi giryan bolurÖyle alimin iki gözü yaşlı olur
Seherleri erte kopub nâlân kılurSeherlerde erken kalkıp ağlar
Hak yolıda küyüp yanıb biryan bolurHakk yolunda tutuşup yanıp biryan olur
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Hârlık tartgıl kafr nefsing başı katsunHorluk çek kafır nefsinin başı donsun
Daim müdam bu dünyadın yığlab ötsünDaima, sürekli bu dünyadan ağlayıp geçsin
Tufrak bolgıl alem seni basıb ötsünToprak ol herkes seni basıp geçsin
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Harlık tartıb Hak Mustafa Ümmet dediHorluk çekip Hakk Mustafa ümmet dedi
Asi cafi ümmetlerin gamın yediAsi, cefa edici ümmetinin tasasını çekti
Anıng üçün ümmetleri kuvvet aldıOnun için ümmetleri kuvvet aldı
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Ümmet üçün bağrıda yok zerre bütünÜmmet için bağrında yok zerre bütün
Ümmet dese dimağıdın çıker tütünÜmmet dese dimağından çıkar duman
Hak Te'ala kılgay mu dep bizni otunHakk Teala kılar mı deyip bizi odun
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Kul Hace Ahmed alay deseng Hak'dın uluşKul Hoca Ahmed alayım desen Hakk'dan hisse
Bayezid dek nefsing birle tün kün uruşBayezid gibi nefsinle gece gündüz vuruş
Ey bihaber ümmet erseng buldur revişEy habersiz, ümmet isen budur reviş
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar