Türk Bitig: Şeriatın şartlarını bilen aşıkEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-77
Şeriatnı şeraitin bilgen aşıkŞeriatın şartlarını bilen aşık
Tarikatnı makamını bilür dostlarTarikatın makamını bilir dostlar
Tarikatnı işlerini eda kılıbTarikat işlerini tamam eyleyip
Hakikatnı deryasığa batar dostlarHakikatın deryasına batar dostlar
 
Didârını körüb bolmas tün-kün uyubCemalini görmek olmaz gece gündüz uyuyup
Pak ışkını kolga almay bolmas yürübTemiz aşkını ele almadan, olmaz yürüyüp
Hakikatnı deryasını hatarı köbHakikatın deryasının tehlikeleri çok
Hiç uhlamay didarını körer dostlarHiç uymadan cemalini gördüm dostlar
 
Eya aşık bu dünyada mihnet targılEy aşık bu dünyada sıkıntı çek
Tartkan cevr u cefalarını rahat bilgilÇektiğin sıkıntı ve eziyetleri rahatlık bil
"Hû" sohbetin kurgan yerge özüng urgıl"Hu" sohbetini kuran yere kendini vur
Urgan aşık muradıga yeter dostlarVuran aşık muradına yeter dostlar
 
Bu yollarnı gazâsudur kaygu mihnetBu yolların belasıdır kaygı sıkıntı
Mihnet tartıb cefâ çekken körer rahatSıkıntı çekip cefa çeken görür rahat
Seherlerde zârı kılgan huş saadetSeherlerde ağlamak güzel saadet
"Hû-Hû" teyu bu dünyadın öter dostlar"Hu-Hu' diye bu dünyadan geçer dostlar
 
Çın dil birle yığlaganlar körgey likaGerçek gönül ile ağlayanlar göre cemal
Sübhan İgem didârını kılgay ataSübhan Rabb'im eyleye armağan
Kılavuzsuz yolga kirmeng aynı hataKılavuzsuz yola girmen aynı hata
Yolga kirgen menzillerdin ozar dostlarYola giren menzillerden geçer dostlar
 
Vaderiğa ötti ömrüm bilmey kaldımVah ne yazık geçti ömrüm bilmeden kaldım
Bu dünyanı esbabını kolga aldımBu dünyanın sebeplerini ele aldım
Dünya izleb din işini artka saldımDünyayı arayıp din işini arkaya koydum
Bilelmesmen halim neçük bolar dostlarBilemem halim nice olur dostlar
 
Muhabbetni şarabıdın tatmaganlarMuhabbetin şarabından tatmayanlar
Bayezid dek herkun özin satmaganlarBayezid gibi her gün özünü satmayanlar
Bu dünyanı izzetidin ötmegenlerBu dunyanın izzetinden geçmeyenler
Hayvan erür belki andın beter dostlarHayvandırlar belki ondan beter dostlar
 
Aşık bolsang ışk yolıga koygıl kademAşık olsan aşk yoluna koy adımı
Dünya ukbin talak koygıl misl-i EdhemDünya kaygısını boşayıp koy Edhem gibi
Akil erseng dünya üçün yemegil gamAkıllı isen dünya için yeme gam
Kıyamet kün cezaların berer dostlarKıyamet günü cezalarını verir dostlar
 
Sır şarabın içgen aşık özin bilmesSır şarabını içen aşık kendini bilmez
Bu dünyanı izzetlerin közge ilmesBu dünyanın izzetlerini gözüne iliştirmez
Yüzming dânâ nâsih bolsa pendin almasYüzbin bilge nasihat etse öğüt almaz
Vaşuka dep özin bilmey yürer dostlar"Vaşuka"deyip kendini bilmeden yürür dostlar
 
Ruz-ı elest Hüda özi nida kılgan"Elest" günü Allah kendi nida eyledi
"Kalu bela" deban ruhlar cevab bergenKalu bela" deyip ruhlar cevap verdi
Hazret taba ruhlar uçub karşu kelgenHazrete doğru ruhlar uçup karşısına geldi
Andağ aşık Hak cemalin körer dostlarÖyle aşık Hakk cemalini görür dostlar
 
Kul Hace Ahmed aşık bolsang dünya koygılKul Hoca Ahmed aşık olsan dünyayı bırak
Ahiretni azabıdın kaygu yegilAhiretin azabından kaygı ye
Erenlerni kılganların hem sen kılgılErenlerin yaptıklarını hem sen de yap
Hizmet kılgan âhir murad tapar dostlarHizmet eyleyen sonunda murad bulur dostlar