Türk Bitig: Hiç bilmedim nasıl geçti ömrüm benimEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-75
Hiç bilmedim neçük keçti ömrüm meningHiç bilmedim nasıl geçti ömrüm benim;
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?
Netek bolgay yolğa salsang men acizniNasıl olacak, yola koysan ben acizi;
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim?
 
Yoldın çıkıp azğanımnı bilmedim menYoldan çıkıp azdığımı bilmedim ben;
Hak sözini kulagımğa almadım menHakk sözünü kulağıma almadım ben;
Bu dünyâdın keterimni bilmedim menBu dünyadan gideceğimi bilmedim ben;
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymenSorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?
 
Ötkenlerdin ibret alıp yolğa kirmeyGeçenlerden ibret alıp yola girmeyip,
Nevha feryad aytıp anda ortab yanmayNefes, feryad söyleyip orada tutuşup yanmayıp,
Keçe kündüz yürümişmen özni bilmeyGece gündüz yürümüşüm kendimi bilmeyip;
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?
 
Cânıng çıkıp tening yatur tar laheddeCanın çıkıp bedenin yatar dar kabirde;
Sorğuvçılar kelip sorsa ol hâletdeSorucular gelip sorsa o durumda
Akar yaşım keter huşum ol vakitdeAkar yaşım, gider şuurum o zamanda
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?
 
Gafillikde yürüdin sen it dek kezipGafillikte yürüdün sen it gibi gezerek
Tening yatur tar lahidde asru şişipBedenin yatar dar kabirde çok şişerek
İş kılmadıng sen Tengrige kögsin teşipİş kılmadın sen Tanrı'ya göğsünü deşerek
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?
 
Kul Hâce Ahmed bu dünyâda tevbe kılğılKul Hoca Ahmed, bu dünyada tevbe eyle
Tevbe kılıb yol başığa barıp turğılTevbe eyleyip yol başına varıp de
Hâs kullar dek azukungnı alıp yürgilSeçkin kullar gibi azığını alıp yürü
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim?