Türk Bitig: Ey dostlarım, ölsem ben, bilmem ki halim ne olurEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-72
Eyâ dostlarım ölsem men bilmem ki hâlim ne bolurEy dostlarım, ölsem ben, bilmem ki halim ne olur;
Gorga kirib yatsam men bilmem ki hâlim ne bolurKabre girip yatsam ben, bilmem ki halim ne olur.
 
Eltip lahedge koysalar arkağa bakmay yansalarGötürüp kabre koysalar, arkaya bakmadan dönseler,
Soruğ sevalim sorsalar bilmem ki hâlim ne bolurSoru-sualim sorsalar, bilmem ki halim ne olur.
 
Kirse karış atlığ yılan çolgansa tenge şul zamânGirse karış adlı yılan, dolansa bedene şu zaman,
Kalmas bütün bir üstühân bilmem ki hâlim ne bolurKalmaz bütün bir organ, bilmem ki halim ne olur.
 
Cümle yığılıp mör ü mâr etrafımda niş urarBütün yığılıp kurt-böcek, etrafımda oyuk açar
Müşkül erür pes kâr u bâr bilmem ki hâlim ne bolurMüşküldür o halde kâr zarar, bilmem ki halim ne olur.
 
Hiç kelmedi mendin sevâb anda ne bergümdür cevâbHiç gelmedi benden sevab, orada ne vereceğim cevap,
Ger kılsalar yüz ming azâb bilmem ki hâlim ne bolurEğer eyleseler yüz bin azap, bilmem ki halim ne olur.
 
Bolsa kıyâmet küni hâzır bolur barçalarıOlsa kıyamet günü, hazır olur tamamı,
Kılğan amellering kanı bilmem ki hâlim ne bolur"İşlediğin amellerin hani ; bilmem ki halim ne olur.
 
Ey Kul Ahmed sen bu kün kılğıl ibâdet tün ü künEy Kul Ahmed, sen bu gün, eyle ibadet gece ve gündüz
Demegil ömrümdür uzun bilmem ki hâlim ne bolurDeme ki ömrümdür uzun, bilmem ki halim ne olur