Türk Bitig: Hoş görmemekte alimler sizin dediğiniz Türkçe'yiEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-71
Huşlamaydur alimler sizni aygan Türki'niHoş görmemekte alimler sizin dediğiniz Türkçe'yi
Ariflerdin eşitseng açar köngil mülkiniAriflerden işitsen açar gönül ülkesini
 
Ayet hadis ma'nası Türki bolsa muvafıkAyet hadis anlamı Türkçe olsa uygundur,
Ma'nasıga yetgenler yerge koyar börkiniAnlamına yetenler yere koyar börkünü...
 
Kazı müfti mullalar şeriatda râhnıKadı, müftü, mollalar şeriatın yolunu
Arif âşık alıbdur tarikatnı arkınıArif aşık almıştır tarikatın arkını
 
Amel kılğan alimler dinimizni çırağıAmel işleyen alimler dinimizin çırağı,
Burak miner mahşerde egri koyar börkiniBurak biner mahşerde eğri koyar börkünü...
 
Amel kılsa âlimler din u ayın yarukıAmel eylese alimler dini ve ayın aydınlığı
Körse bolur alarnı rengi ruyı körkiniGörse olur onların görklü yüzünün rengi...
 
Amel kılmay "kâl" ilmin okuy bilmey kalğanlarAmel işlemeyip "zâhir" ilmini bilmeyip kalanlar,
Arkasığa köterür kırk eşekni yükiniArkasına yükler kırk eşeğin yükünü...
 
Hâcemen dep laf urma uşbu dünya bîpayanHocayım deyip laf vurma bu dünya dayanıksız
Bilemen dep aytma sen köngüldegi çirkiniBiliyorum diye söylemesin gönüldeki çirkini
 
Rehnemâdur Hace Ahmed gülistanı ma'rifetYol göstericidir Hoca Ahmed marifetin gülistanı
Sözler sözi hakikat açar köngül mülkiniSözler sözü gerçek açar gönül ülkesini...
 
Miskin zaif Hace Ahmed yetti puştinge rahmetMiskin, zayıf Hoca Ahmed yedi ceddine rahmet,
Farsi tilini biliben hub aytadur Türki'niFarsça dilini bilerek güzel söylemekte Türkçe'yi...