Türk Bitig: Ahiret haberini işitip dünyayı bırakıp giderimEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-70
Ukbâ haberin eşitib dünyânı salıb keteremAhiret haberini işitip dünyayı bırakıp giderim
Tüşdüm erenler bahrige dünyanı salıp keteremDüştüm erenler denizine, dünyayı bırakıp giderim
 
Erenler dünya demedi dünya gamın yemediErenler dünya demedi, dünya gamını yemedi
Hakkdın özgeni demedi dünya salıb keteremHakk'tan özgeyi demedi, dünyayı bırakıp giderim
 
Mûsâ, İmrân kalmadı taht-ı Süleyman kalmadıMusa, İmran kalmadı, taht-ı Süleyman kalmadı
Ming yaşlığ Lokman kalmadı, dünya salıb keteremBin yaşlı Lokman kalmadı, dünyayı bırakıp giderim
 
Dünya degen azar ermiş akil kullar bîzar ermişDünya diyen huzursuz imiş akıllı kullar şikayetçi imiş
Cahiller birle yâr ermiş dünya salıb keteremCahiller ile dost imiş dünyayı bırakıp giderim
 
Sultan Hâce Ahmed Yesevi aytdı bu hikmetni temâmSultan Hoca Ahmed Yesevi söyledi bu hikmeti tamam
Eşitsün dep cümle cehân dünyanı salıb keteremİşitsin diye bütün cihan, dünyayı bırakıp giderim