Türk Bitig: "Kul huvallâh" "subhânallâh" vird eylesemEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-7
"Kul huvallâh" "subhânallâh" vird eylesem"Kul Hüvallâh, sübhânallâh"ı vird eylesem
Bir ü Barım didârıngnı körer men müBir ve Var'ım cemalini görür müyûm?
Başdın ayağ hasretingde dad eylesemBaştan ayağa hasretinde feryad eylesem,
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?
 
Elligbirde çöller kezip giyâh yedimEllibirde çöller gezip otlar yedim;
Tağlar çıkıp tâat kılıp közüm oydımDağlara çıkıp, tâat kılıp gözümü oydum;
Didârıngnı körelmedim cândın toydımCemalini göremedim, candan doydum;
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?
 
Ellig iki yaşda keçtim hânumândınElliiki yaşta geçtim ev-barktan;
Hânumânım ne körüngey belki cândınEv-barkım ne görüne belki candan;
Başdın keçtim cândın keçtim hem imândınBaştan geçtim, candan geçtim, hem imandan;
Bir ü barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?
 
Ellig üçde vahdet meydin rûzi kıldıElliüçte vahdet şarabından nasip eyledi;
Yoldın azğan gümrâh edim yolğa saldıYoldan azan günahkar idim, yola saldı;
Allah dedim lebbeyk deban kolum aldı"Allah" dedim, "Lebbeyk!" diyerek elimi aldı
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?
 
Elligtörtde vücüdlarım nâlân kıldımEllidörtte bedenlerimi ağlar eyledim
Marifetni meydânıda cevlân kıldımMârifetin meydanında dolandım
İsmâil dek aziz cânım kurbân kıldımİsmâil gibi aziz canımı kurban eyledim
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Elligbeşde didâr üçün gedâ boldumEllibeşte cemal için dilenci oldum
Küydüm yandım gül dek taki fenâ boldumKavruldum, yandım, gül gibi ta ki yok oldum
Bihamdi'llâh didâr izlep eda boldumAllah'â hamdolsun cemal arayıp eda oldum
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Ellig altı yaşka yetti mungluğ başımEllialtı yaşa ulaştı dertli başım
Tevbe kıldım akar mukin közde yaşımTevbe eyledim, akar mı ki gözden yaşım;
Erenlerdin behre almay köngli taşımErenlerden nasip almadan taş gönülüm
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Elligyetü yaşda ömrüm yeldek öttiElliyedi yaşta ömrüm yel gibi geçti
Eyâ dostlar amelsizmen başım kattıEy dostlar, amelsizim, başım kurudu
Bihamdillâh pir-i muğân kolum tuttıAllah â hamd olsun, pir-i kamil elimi tuttu
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Ellig sekkiz yaşka kirdim men bi-haberEllisekiz yaşa girdim, ben habersiz
Kahhâr İgem nefsimni kıl zir ü zeberKahhar Malik'im nefsimi eyle zir ü zeber
Himmet berseng şum nefsimge ursam teberHimmet versen, kötü nefsime vursam teber
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Ellig tokkuz yaşka yettim dâd u feryâdEllidokuz yaşa ulaştım, feryad ve figan
Cân bererde cânânımnı kılmadım yâdCan verirken cananımı akla, getirmedim
Ne yüz birle sanga aytay kılğıl âzâdNe yüz ile sana söyleyeyim, eyle azâd;
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Közüm yumup tâ açkunça yetti altmışGözümü yumup tâ açınca erişti altmış
Belim bağlap men kılmadım bir yahşi işBel bağlayıp ben eylemedim bir iyi iş;
Keçe kündüz bi-ğam yördüm men yaz u kışGece gündüz gamsız yürüdüm ben, yaz ve kış;
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Altmış Girde şermendemen günahımdınAltmışbirde pişmanım günahımdan
Eyâ dostlar köp korkamen İlahımdınEy dostlar, çok korkuyorum İlah'ımdan;
Cândın keçip penâh tiley HudâyımdınCandan geçip kurtuluş dileyim Allah'ımdan
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Altmışikki yaşda Allah pertev saldıAltmışiki yaşta Allah ışık saldı;
Başdın ayağ ğafletlerim rehâ kıldıBaştan ayağa gafletlerim yok eyledi
Cânım dilim aklım hûşım Allah dediCanım, gönlüm, aklım, şuurum "Allah!" dedi
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Altmışüçde nidâ keldi kul yerge kirAltmışüçte çağrı geldi; "Kul yere gir!.."
Hem cânıngmen, cânanıngmen cânıngnı berHem canınım, cananınım, canını ver
Hu şemşirin kolğa alıp nefsingni kır‘Hu’ kılıcını ele alıp nefsini kır
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?
 
Kul Hâce Ahmed nefsni teftim nefsni teftimKul Hoca Ahmed, nefsi teptim, nefsi teptim;
Andın keyin cânânımnı izlep taptımOndan sonra cananımı arayıp buldum;
Ölmes burun cân bermekni derdin tarttımÖlmeden önce can vermenin derdini çektim
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?