Türk Bitig: Ey dostlar, haraplıkta uyuştu başımEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-69
Eyâ dostlar harâblıkda kattı başımEy dostlar, haraplıkta uyuştu başım;
Kılay emdi hasb-i hâlım beyân emdiEyleyim şimdi hasb-ı halimi, beyan şimdi.
Kervân ketti çüşt u çâbuk menzil aştıKervan gitti çar-çabuk menzil aştı
Teşne bolğaç kıldın âh u efgân emdiHevesli olup eyledim âh ve figan şimdi.
 
Merkep yağır, yüküm ağır özüm gamginMerkep yaralı, yüküm ağır, kendim gamlı
Hasret birle akl u huşum ketti temkinHasret ile akıl ve şuurum gitti temkin;
Ötib kervân közdin gâyib boldı mukin?Geçip kervan gözden kayboldu mu ki?
Barur cayım bilelmesmen kayan emdiGideceğim yeri bilemem ne yan şimdi.
 
Abes ötti essiz ömrüm resvalıkdaBoşuna geçti sahibsiz ömrüm rezillikte
Heç bolmadım zaman tersi HüdalıkdaHiç olmadım zaman tersi Allah yolunda
Daim yürdüm nefsim üçün gedalıkdaDaima yürüdüm nefsim için kölelikte
Her ne kılgan sevdalarım ziyan emdiHer ne işlediğim sevdalarım ziyan şimdi
 
Bu hâletde ol Azrâil kelse nâgâhBu durumda o Azrail gelse ansızın
Issığ tendin cânnı alğay va hasretaSıcak bedenden canı alır vah ne yazık
Alır Şeytân imânıngni kılur rüsvâŞeytan alıp imanımı, eyler rezil
Birâderler ara yolda kalgan emdiKardeşler, ara yolda kaldım şimdi.
 
Ol hâletde söz ayturga yoktur dermânO durumda söz söylemeğe yoktur derman
Öçüp kalğay vücud içre şem-i imânSönüp kalır vücud içinde iman mumu
Kızıl gül dek yüzüng bolğay misl-i samanKızıl gül gibi yüzün olur saman misali
Karıp boldung yer astığa nihân emdiİhtarlayıp oldun yer altında gizli şimdi.
 
Zen ü ferzend ağa ini yığlıp kelgeyKadın-evlat, büyük-küçük toplanıp gelir
Mirâs-deban mâl u mülkin bölüb alğayMiras diyerek mal ve mülkünü bölüp alır;
İt dek südrep kara yerge seni kömgeyİt gibi sürüyüp kara yere seni gömer
Lokma kılur karış atlığ yılan emdiLokma yapar karış adlı yılan şimdi.
 
Kel ey hâif bu işlerdin haber alğılGel ey korkak, bu işlerden haber al
Tevbe kılıp dâim Allah sarı barğılTevbe eyleyip daima Allah'a doğru var
Kul Hâce Ahmed dünyâlıkdın ötüp yanğılKul Hoca Ahmed, dünyalıktan geçip yan
Şâyed kılğay pir-i muğân nazar emdiMeğer kıla Pir-i kamil nazar şimdi.