Türk Bitig: Gözüm yaşlı, gönlüm gamlı, can elemliEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-68
Közüm nemlik, dilim gamlık, can elemlikGözüm yaşlı, gönlüm gamlı, can elemli
Neçük ilaç eterimni bilmem dostlarNasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar
Bu hasretde nedâmetde yaşım akıbBu hasretde, pişmanlıkta yaşım akarak
Kayu taraf keterimni bilmem dostlarHangi tarafa gideceğimi bilmem dostlar
 
Türlük türlük alâmetler boldı peydâTürlü türlü belirtiler oldu peydâ
Yüregimde cerâhetler boldı peydâYüreğimde cerahatlar oldu peydâ
Bu dünyada lâhza fariğ bolmağ kaydaBu dünyada bir an rahat olmak nerede
Neçük ilaç eterimni bilmem dostlarNasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar
 
Allah üçün ferzendlerim yetim kılsamAllah için evlatlarımı yetim etsem
Candın keçib, maldın keçib garib bolsamCandan geçip, maldan geçip garib olsam
Biyabanda yalğuz kazdek nâle kılsamKırlarda yalnız kaz gibi feryad etsem
Neçük ilaç eterimni bilmem dostlarNasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar
 
Has kullardek keçeleri kaim bolsamHas kullar gibi geceleri kaim olsam,
Merdanlerdek kündüzleri saim bolsamMertler gibi gündüzleri oruç tutsam
Keçeleri âram almay Rabbim desemGeceleri dinlenmeden "Rabbim" desem
Neçük ilaç eterimni bilmem dostlarNasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar
 
Tuhmı isyan bihad saçtım taatım azİsyan tohumlarını sayısız saçtım ibadetim az
Ötti ömrüm gaflet birle hem kış u yazGeçti ömrüm gaflet ile hem kış hem de yaz
Yakınturur canım kuşu kılsa pervazYakındır canımın kuşu uçup gitse pervaz
Neçük ilaç eterimni bilmem dostlarNasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar
 
Kul Hace Ahmed hizmetide can bermeseKul Hoca Ahmed hizmetinde can vermese
Dehkan ermes ketman çabıb nan bermeseÇiftçi değil ketman koşup ekmek vermese
Va bolmagay gül gonçesi nem bolmasaYazık, olmaz gül goncası su olmasa
Neçük ilaç eterimni bilmem dostlarNasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar