Türk Bitig: Niyet eyledik Kâbe'ye, râzı olun, dostlarımEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-67
Niyet kıldık Ka'bege rızâ bolung dostlarımNiyet eyledik Kâbe'ye, râzı olun, dostlarım;
Yâ ölgeymiz kelgeymiz rızâ bolung dostlarımYa ölürüz, geliriz, râzı olun, dostlarım.
Niyet kıldık Ka'bege Hak Mustafa ravzagaNiyet kıldık Kâbe'ye, Hakk Mustafa ravzasına;
Nasib kılğay barçağa rızâ bolung dostlarımNasip kıla herkese, râzı olun, dostlarım.
 
Nasib bolsa bargaymız nasib bolsa kelgeymizNasip olsa, varırız; nasip olsa, geliriz
Ecel yetse ölgeymiz rızâ bolung dostlarımEcel yetse ölürüz; râzı olun, dostlarım.
Rızâ bolung özümdin yahşı yaman sözümdinRâzı olun özümden, iyi-kötü sözümden,
Ötüng meni yüzümdin rızâ bolung dostlarımGeçin benim yüzümden, râzı olun, dostlarım.
 
Kudret bolsa yürüngiz küç bolmasa turungızKudret olsa, yürüyün; güç olmasa, durunuz;
Duâ kıla körüngiz rızâ bolung dostlarımDua kıla görünüz, râzı olun, dostlarım.
Dostlar bizni yoklağay fâsıklar köp uhlağayDostlar bizi yoklarlar, fâsıklar çok uyurlar,
Mescid sarı kelmegey rıza bolung dostlarımMescid tarafına gelmezler; râzı olun, dostlarım.
 
Sırdın boldı işâret munda kılduk imâretSırdan oldu işaret, burada eyledik imaret,
Kılğay Resûl şefâat rızâ bolung dostlarımEyleye Resûl şefaat, râzı olun, dostlarım.
Arslan Bâbdın beşâret pirdin tileb icâzetArslan Baba'dan beşaret, pirden dileyip icazet,
Dostlar kılğay ibâdet rızâ bolung dostlarımDostlar eyleye ibadet, râzı olun, dostlarım.
 
Kabe sarı köçelük zâlimlerdin kaçalıkKâbe'ye doğru göçelim, zâlimlerden kaçalım,
Oğıl kızdın keçelük rızâ bolung dostlarımOğul kızdan geçelim, râzı olun, dostlarım.
Tilim sorsam karâr yok ğarib ölse sorar yokDilim sorsam, karar yok; garip ölse, sorar yok;
Yemişlerde helâl yok rızâ bolung dostlarımYenilenlerde helâl yok, râzı olun, dostlarım.
 
Keçti kulung cânıdın çıktı halknı sanıdınGeçti kulun canından, çıktı halkın sayısından,
Dostlar barğay songıdın rızâ bolung dostlarımDostlar gider ardından, râzı olun, dostlarım.
Hoca Ahmed yum közüngni halkka aytgıl sözüngniHoca Ahmed, yum gözünü, halka söyle sözünü,
Ka'bege sürt yüzüngni rızâ bolung dostlarımKâbe'ye sür yüzünü, râzı olun, dostlarım.