Türk Bitig: Her sabah vakti boynumu büküp "Rabbim"desemEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-65
Her subh-dem boynum kısıb "Rabbi" desemHer sabah vakti boynumu büküp "Rabbim"desem
Rabbim meni murâdımnı berer mukin?Rabbim benim muradımı verir mi ki?
Kanlar töküb közlerimdin zâr ingresemKanlar döküp gözlerimden ağlayıp inlesem
Tengrim meni hâl-i dilim sorar mukin?Tanrım benim gönlümün halini sorar mı ki?
 
Muhabbetni meydânıda cân oynatsamMuhabbetin meydanında can oynatsam
Mansûr sıfat başım berib dâr oynatsamMansur gibi başımı verip darağacını oynatsam
Yüz ming türlük cefa tartıb cân kıynatsamYüzbin türlü cefa çekip can incitsem
Aciz kulung cemalingni körer mukin?Aciz kulun cemalini görür mü ki?
 
"Yâ Rabbenâ" zikrin aytıb zâkir bolsam"Ya Râbbenâ"zikrini deyip zakir olsam
Sansız mihnet başga alıb şâkir bolsamSayısız sıkıntıyı başa alıp şükreder olsam
Yahşilarnı sohbetide hazır bolsamİyilerin sohbetinde hazır olsam
Miskin bendeng feyz u fütuh alar mukin?Fakir kulun feyz-fetih alır mı ki?
 
Zahidlerdek namâz okub taat kılsamZahidler gibi namaz kılıp ibadet eylesem
Aşıklardek yığlamağnı âdet kılsamAşıklar gibi ağlamayı adet eylesem
Öz yerimde ğaribligni râhat bilsemÖz yurdumda garipliği rahat bilsem
Dergâhıda Hâcem kabul kılar mukin?Dergahına Hocam kabul eyler mi ki?
 
Yiğitlikde tâat kılıb egilmedimYiğitlikte ibadet eyleyip eğilmedim
Ferib çektim riyazatda buğulmadım"Ferib" çektim riyazetde boğulmadım
"Lâ-Lâ" aytıb "illallah" da sugulmadım"La-La" deyip "İllallah"da sokulmadım
Hızr babam öz yolığa alar mukin?Hızır babam öz yoluna alır mı ki?
 
Bu dünyada men dek âsi hergiz bolmasBu dünyada benim gibi asi asla olmaz
Mundağ günah tersa, cühud, kâfır kılmasBöyle günah tersa, cühud, kâfır eylemez
Ölüb barsam dozah içre orun bermesÖlüp gitsem cehennem içine yer vermez
Tevbe kılsam Hâcem kabul kılar mukin?Tevbe eylesem Hocam kabul eyler mi ki?
 
Hâcet tileb dergahığa yığlab keldimHacet dileyip dergahına ağlayıp geldim
Cândın keçib belim mehkem bağlab keldimCandan geçip belimi sıkı bağlayıp geldim
Ayb yankuçı settârlığıng anglab keldimAyıp örtücü "Settar'lığını anlayıp geldim
Kan yığlasam hâcet revâ bolğay mukin?Kan ağlasam hacet hazır olur mu ki?
 
Kızıl yüzüm riyâzetde sarğatmadımKızıl yüzümü riyazetde sarartmadım
Seherlerde ğarib canım ingretmedimSeherlerde garip canımı inletmedim
Her kün tebip it nefsimni urgatmadımHer gün tepip it nefsimi incitmedim
Allah desem kâfir nefsim öler mukin?Allah desem kafir nefsim ölür mü ki?
 
Kul Hâce Ahmed köngül közi açılğay mu?Kul Hoca Ahmed gönül gözü açılır mı?
Tillerimdin dürr gevher saçılgay mu?Dillerimden inci mücevher saçılır mı?
Köp yığlasam günahlarım tökülgey mü?Çok ağlasam günahlarım dökülür mü?
Oşal vaktni menge atâ kılur mukin ?O vakiti bana armağan eyler mi ki?