Türk Bitig: Bu alemde Hakk'tan korkup ağlayıp inlesemEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-64
Bu âlemde Hakk'dın korkub zâr ingresemBu alemde Hakk'tan korkup ağlayıp inlesem
Ahiretde ruhum âram alar mukin?Ahirette ruhum rahat bulur mu ki?
Erenlerni baskan izin közge sürsemErenlerin bastığı izini göze sürsem
Pir-i muğan meni yolğa salar mukin?Pir-i kâmil beni yola salar mı ki?
 
Başım berib belim bağlab kılsam ihlâsBaşımı verip belimi bağlayıp kılsam ihlas
Nefsi şeytan çengelidin bolsam halâsNefs-şeytan çengelinden kurtulsam
Can bererde meded kılsa Hızr İlyasCan verirken yardım etse Hızır-İlyas
Gavsü'l-ğıyâs hatm-i Yâsin kılar mukin?Gavslar gavsı "Yasin hatmi" kılar mı ki?
 
Tağu çöller günahımdın kılmas tâkatDağ ve çöller günahımdan eylemez tâkat
Her kün yüz ming cürm isyan menge âdetHergün yüzbin günah, isyan bana adet
Bu iş birle âhiretde bar mu rahat?Bu iş ile ahirette var mı rahat
Tevbe kılsam âdetlerim kalar mukin?Tevbe eylesem adetlerim kalır mı ki?
 
Asitânege başım koyub zâri kılsamDergâhına başımı koyup ağlasam
Garib yetim başın sılab duâ alsamGarib-yetim başını okşayıp dua alsam
Hakkdın korkub dünya işin arka salsamHakk'tan korkup dünya işini arkaya koysam
Hâcem meni hâl-i dilim sorar mukin?Hocam benim gönlümün halini sorar mı ki?
 
Adem safi sünnetlerin tilge alsamAdem Safi sünnetlerini dile alsam
"Ya Rabbenâ zalemnâ" dep nâle kılsam"Yâ Rabbenâ zalemnâ" deyip feryad etsem
Biyâbanda köz yaşımnı jale kılsamKırlarda göz yaşımı akıtsam
Bir u Bârım meni yolğa salar mukin?Bir ve Var'ım beni yola salar mı ki?
 
Seherlerde zâri kılıb yığlasam menSeherlerde feryad edip ağlasam ben
Can bererde belim mehkem bağlasam menCan verirken belimi sıkı bağlasam ben
Şevki birle yürek-bağrım dağlasam menŞevki ile yürek bağrımı dağlasam ben
Hakk çırağı kabrim içre yanar mukin?Hakk ışığı kabrim içinde yanar mı ki?
 
Başım tenim tufrak kılıb fenâ bolsamBaşımı, bedenimi toprak eyleyip yok olsam
Didâr tileb hasretide edâ bolsamCemal dileyerek hasretinde tamam olsam
Ehl-i ayal hânumândın cüdâ bolsamEhl-i âyâl ev-barkımdan ayrı düşsem
Dostlar Hâcem menge rahmi keler mukin?Dostlar Hocam bana rahmet eyler mi ki?
 
Şeytân la'in yoldın urdı hâlim tebahLanetli şeytan yoldan çıkardı halim perişan
Yığlamay mu nefsim meni kıldı hevâAğlamayayım mı nefsim beni eyledi heva
Alem halkı barıb ötse meni evâAlem halkı çiğneyip geçse beni layık
Kâfir nefsim azazildin tanar mukin?Kafir nefsim şeytandan ayrılır mı ki?
 
Garib canım Hakk yolıda nezr eylesemGarip canımı Hak yolunda adak eylesem
Şah Hasan dek Kerbelâ'da suvsâb ölsemŞah Hasan gibi Kerbela'da susayıp ölsem
Hakk şarâbın içermen deb teşne ketsemHakk şarabını içerim deyip hevesli gitsem
Anda barsam suvsunlarım kanar mukin?Orada varsam sussuzluğum kanar mı ki?
 
Ashâblardek din talaşıb başım bersemSahabe gibi din için savaşıp başımı versem
Şehr-i bânu imamlar dek yığlab yürsemŞehr-ibanu imamlar gibi ağlayıp yürüsem
Allâh üçün kâfirlerge esir bolsamAllah için kafirlere esir olsam
Rahman İgem senge makbul bolar mukin?Rahman Melik'im sana makbul olur mu ki?
 
Dermândemen, şermendemen kolum alğılDertliyim, mahcubum elimden tut
Yoldın azğan dermândemen yolğa salgılYoldan sapmış dertliyim yola sal
Allah deban fenâ boldum rahm eylegilAllah diyerek yok oldum rahmet eyle
Asilerge feyz u fütuh berer mukin?Asilere feyz-fetih verir mi ki?
 
Ey âsiler tevbe kılğıl Hakk eşitsünEy asiler tevbe eyleyin Hakk işitsin
Nâlengizdin yer ü kökler nâle kılsunFeryadınızdan yer ve gökler feryad eylesin
Melâikler Hakk'dın tileb uluş bersünMelekler Hakk'tan dileyip pay versin
Uluş alğan kulnı gamı bolar mukin?Pay alan kulun gamı olur mu ki?
 
Aklım hayran, közûm giryân, hâne veyrânAklım şaşkın, gözüm yaşlı, evim viran
Hakk yolını bilelmesmen özüm nâdânHakk yolunu bilemiyorum özüm cahil
Ey talibler bi-tâkatmen kayda cânânEy talipler güçsüzüm nerde sevgili
Cânanımdın heç kim haber biler mukin?Sevgilimden hiç kimse haber bilir mi ki?
 
Cânâneni tapay deseng seher turğılSevgiliyi bulayım desen seherde kalk
Aşıklarnıng meclisige özüng urğılAşıkların meclisine özünü vur
Haknı izleb yığlab yürüb mâtem kurğılHakk'ı arayıp ağlayıp yürüyüp yas tut
Mâtem kurmay tarikatga kirer mukin?Yas tutmadan tarikata girer mi ki?
 
Hakk vaslığa yetey deseng zâri kılğılHakk'ın vuslatına ereyim desen ağla
Zıkrin aytıb erenlerge yârı bergilZikrin deyip erenlere yarı ver
Cefâ tartıb erenlerdin uluş algılCefa çekip erenlerden pay al
Uluş almay didârını körer mukin?Pay almadan cemalini görer mi ki?
 
Kul Hâce Ahmed her ne dersen bulhevessenKul Hoca Ahmed her ne dersen heveskarsın
Hakk'dın korkub ahiretga ğam yemessenHakk'tan korkup ahirete gam çekmezsin
Başıng birle tünler katıb Hu demessenBaşın ile geceler donup "Hu" demezsin
Bulhevesni Hâcem kabul kılar mukin?Heveskarı Hocam kabul kılar mı ki?