Türk Bitig: Seherlerde kalkıp ağlayıp dua eylesemEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-63
Seherlerde kobub yığlab dua kılsamSeherlerde kalkıp ağlayıp dua eylesem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
Yaş omığa kanım töküb duâ kılsamYaş yerine kanımı döküp dua eylesem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Dergâhığa başım koyub nâle kılsamDergâhına başımı koyup feryad etsem
Köz yaşımnı akkuzuban jâle kılsamGöz yaşımı akıtarak süs eylesem
Biyâbânlar kezib özüm vâle kılsamKırları gezip özümü mecnun eylesem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Kaydâ barsam yâdın aytıp yığlasam menNerede gitsem yadını deyip ağlasam ben
Hizmetide belim mehkem bağlasam menHizmetinde belimi sağlam bağlasam ben
Hasretide yürek bağrım dağlasam menHasretinde yürek-bağrımı dağlasam ben
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Her kün yüzming kolum açıb âmin desemHer gün yüzbin elimi açıp "amin" desem
Musa sıfat Tur tağıda râzın aytsamMusa gibi Tur dağında niyazını desem
Toksan tokkuz râzın aytıb canım bersemDoksan dokuz niyazını deyip canımı versem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Bâyezid dek yetmiş yolı özüm satsamBayezid gibi yetmiş yolu özüm satsam
Allah teyu derdi birle ölüb ketsemAllah diye derdi ile ölüp gitsem
Riyazetde arıb azıb açıb katsamRiyazette yorulup, şaşıp, acıyıp donsam
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Allah üçün ferzendlerim yetim kılsamAllah için evlatlarımı yetim eylesem
Riyazetde söngeklerim halım kılsamRiyazette kemiklerimi hamur eylesem
Ehl-i ayâl hânûmanım ğanim kılsamEhl-i âyâl ev-barkımı düşman eylesem
Dostlar Hâce meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Allah degen bendelerni kulı bolsamAllah diyen kulların kulu olsam
Aşıklamrn küyüb uçgan küli bolsamAşıkların yanıp savrulan külü olsam
Yol üstide tufrak sıfat yolı bulsamYol üstünde toprak gibi yolu olsam
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Allah, Allah, canım Allah, dilim AllahAllah, Allah, canım Allah, dilim Allah
Sendin özge penâhım yok Vallah-BillahSen'den özge sığınağım yok Vallah-Billah
Yığlab keldim dergahınggâ şey'en LillahAğlayıp geldim dergahına "Şey'en Lillah..."
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Yahşilerning sohbetide zâkir bolsamİyilerin sohbetinde zâkir olsam
Her ne cefâ tekse menge şâkir bolsamHer ne cefa değse bana şükreder olsam
Eyyüb sıfat belâsığa sâbir bolsamEyyub gibi belasına sabreder olsam
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Astanengge başım koyub tevbe kılsamEşiğine başımı koyub tevbe eylesem
Gıybet kılğan tillerimni yüz ming tilsemGıybet yapan dillerimi yüz bin dilsem
Günah kılğan bendlerimni pâre kılsamGünah işleyen organlarımı parça eylesem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Tevbe kıldım, tevbe kıldım kabul kılğılTevbe eyledim, tevbe eyledim kabul eyle
Tevbem kabul kılmas bolsang canım alğılTevbemi kabul eylemez olsan canımı al
Yolda kaldım, yolda kaldım kolum alğılYolda kaldım, yolda kaldım, elimi al
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Allah üçün merdânevar canım bersemAllah için mertle gibi var canımı versem
Ehl-i ayâl han-u mânımnı taşlab ketsemEhl-i âyâl, ev-barkımı bırakıp gitsem
Can ne bolğay imânımdın belki ötsemCan ne ola imanımdan belki geçsem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Seherlerde erte kopub Hakk'a yansamSeherlerde erken kalkıp Hakk'a yansam
Uluğ kiçik günahlardın tevbe kılsamBüyük küçük günahlardan tevbe eylesem
Zarî kılıb Hazretige boyun sunsamAğlayıp Hazretine boyun sunsam
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Kahhar İgem sendin korkub uygansam menKahhar Melik'im senden korkup uyansam ben
Günâhımğa ikrâr bolub ingresem menGünahımı kabul edip inlesem ben
Seherlerde yakam uşlap yalbarsam menSeherlerde yakamı tutup yalvarsam ben
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Taşkın kelgen deryalarda yüzlesem menTaşkın gelen deryalarda yüzsem ben
Azıb kalğan botalar dek bozlasam menKaybolup kalan develer gibi böğürsem ben
Öler vaktde ming bir atıng sözlesem menÖleceğim vakitte binbir adını söylesem ben
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Vâ veyletâ nedâmet dep korkub kopsamVah yazıklar pişmanlık deyip korkup kalksam
Pir-i muğan dergahını tınmay öpsemPir-i kamil dergâhını durmadan öpsem
Yahşilerni hâk-ı pâyı bolub ölsemİyilerin ayak tozu olup ölsem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Tang atkunça yığlab tınmay korkub çıksamTan atana kadar ağlayıp dinmeden korkup çıksam
Sübhan derdin aytıb devam ingreb çıksamSübhan derdini deyip devamlı inleyip çıksam
Tufrak sıfat âciz bolup hârlık tartsamToprak gibi âciz olup hor görülsem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Kul Hâce Ahmed canıng bergil merdânevârKul Hoca Ahmed canını ver mertler gibi
Cândın keçib yolğa kirseng körgüng didârCandan geçip yola girsen göresin cemal
Muradıngı berür senge PerverdigârMuradını verir sana Allah
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?