Türk Bitig: Hâlık'ımı ararım gece gündüz cihan içindeEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-62
Hâlık'ımnı izlermen tün-kün cehân içindeHâlık'ımı ararım gece gündüz cihan içinde;
Tört yanımdın yol indi kevn ü mekân içindeDört yanımdan yol indi evren ve mekân içinde.
 
Törtdin yettiğe yettim tokkuznı güzar ettimDörtten yediye yettim, dokuzu geçip gittim,
Ondın ikkige keldim çerh-i keyvân içindeOndan ikiye geldim çerh-i keyvan içinde.
 
Üçyüzaltmış suv keçtim törtyüzkırktört tağ aştımÜçyüzaltmış su geçtim, dörtyüzkırkdört dağ aştım,
Vahdet şarâbın içtim tüştüm meydân içindeVahdet şarabını içtim, düştüm meydan içinde.
 
Çunku tüştüm meydânğa meydânnı tolakördümÇünkü düştüm meydana, meydanı dolu gördüm,
Yüzming ârifni sordum barça cevlân içindeYüz bin arifi sordum, bütün cevlan içinde.
 
Gevvâs bahrıga kirdim vücûd şehrini kezdimDalgıç denizine girdim, varlık şehirini gezdim,
Dürni sadefde kördüm gevhernî kân içindeİnciyi sedefte gördüm, cevheri hazine içinde.
 
Arş u Kürsi'ni yürdüm Levh u Kalem'ni kördümArş ve Kürsü'yü yürüdüm, Levh ve Kalem i gördüm,
Vücud şehrini kezdim aytdım bu cân içindeVarlık şehrini gezdim, söyledim bu can içinde.
 
Gânnı kördüm cânânda ışkın kördüm meydândaCanı gördüm cânanda, aşkı gördüm meydanda,
Aşıklarnıng meydânı cümle bostân içindeAşıkların meydanı cümle bostan içinde,
 
Erni kördüm ergeştim istedigimni sordumEri gördüm erleştim, istediğimi sordum,
Barçası sende dedi kaldım hayrân içindeHepsi sende dedi, kaldım hayret içinde,
 
Hayrân boluban kaldım bî-hûş boluban taldımHayran olarak kaldım, şuursuz olarak daldım,
Özümni derdge saldım taptım dermân içindeKendimi derde saldım, buldum derman içinde.
 
Seyr ister mi bülbül açılıbdır kızıl gülSeyr ister mi bülbül açılmıştır kızıl gül
Her gülni hali körme gülni gülzar içindeHer gülü uzak görme gülü gül bahçesi içinde.
 
Miskin Hâce Ahmed cânı hem gevherdir hem kânıMiskîn Hoca Ahmed canı, hem cevherdir hem hazine,
Cümle anıng mekânı ol lâ-mekân içindeHerşey O'nun mekânı, O lâmekan içinde.