Türk Bitig: Aşk ateşini gizli tutup saklar idimEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-61
Işk otını pinhân tutup asrar erdimAşk ateşini gizli tutup saklar idim,
Cân küydürüp yürek bağrım kebâb ettiCanı yakıp, yürek bağrımı kebap etti.
Pirdin meded bolmas bolsa emdi mangaPirden yardım olmaz olsa, şimdi bana,
Bu derd bizni dostlar bi-had harâb ettiBu dert bizi dostlar hadsiz harap etti.
 
Işk sırrını her namerdge aytıp bolmasAşk sırrını her nâmerde söyleyip olmaz;
Neçe yaksang bâdlık yerde çerâğ yanmasNice yaksan, rüzgarlı yerde çıra yanmaz;
Yolın tapkan merdânlarnı bilse bolmasYolunu bulan merdleri bilse olmaz;
Yığlay yığlay köz yaşını habâb ettiAğlaya ağlaya göz yaşını habap etti.
 
Çın âşıklar keçken ermiş cânın taşlapGerçek âşıklar geçer imiş canını bırakıp
Edhem-sıfat berhem urup mâlın taşlapEdhem gibi berhem vurup malını bırakıp,
Hu Hu teyü Hak zikrini aytıp hoşlap"Hu-Hu" diye Hakk zikrini söyleyip, hoşlanıp,
İmân tasdik kılıp bağrın kebâb ettiİman-tasdik eyleyip bağrını kebap etti.
 
İbret alğıl yolğa kirgen merdânlardınİbret al yola giren merdlerden;
Cânnı cânğa peyvend kılıp yürgenlerdinCanı cana ekleyerek yürüyenlerden;
Yolnı sorap yoldın emân barğanlardınYolu sorup yoldan emin varanlardan;
Andağ kullar hâlın bi-had harâb ettiÖyle kullar halini hadsiz harap etti.
 
Kul Hâce Ahmed nefs tağıdın çıkıp aştıKul Hoca Ahmed, nefs dağından çıkıp aştı;
Yürek bağrı cûş uruban kaynap taştıYürek bağrı coşarak kaynayıp taştı;
Bihamdillâh yolın tapıp yavuklaştıAllah'â hamd olsun, yolunu bulup yakınlaştı;
İç kanıdın öz özige kebâb ettiİç kanından kendi kendine kebap etti.