Türk Bitig: Hakk Teala nur saldı canım tutuştuEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-60
Hakk Te'ala pertev saldı canım küydiHakk Teala nur saldı canım tutuştu
Keling yığlıng zakir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
Seher vaktde pir-i muğan bakıb sordıSeher vaktinde Pir-i kamil bakıp sordu
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zakirlerge va'de kıldı Kadir HüdaZâkirlere vaad eyledi Kadir Allah
Gor içinde âtâ kıldı hur u likâKabir içinde armağan eyledi "hur u lîkâ"
Zakirlerni turar câyı darül-bekâZâkirlerin varacağı yer "Darü'l-beka"
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zakir bolsa, şakir bolsa yeri cennetZâkir olsa, şükredici olsa yeri cennet
Kanlar aksa közleridin kılmas minnetKanlar aksa gözlerinden eylemez minnet
Ümmet bolsang zikrin aytmak sizge sünnetÜmmet olsan zikrini söylemek size sünnet
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zakirlerge Hüda özi va'de kıldıZâkirlere Allah özü vaad eyledi
"Fezkürûni ezkürküm" ayet keldi"Fezküruni ezkürkum" diye ayet geldi
Firdevs atlığ cennetidin mahzar keldiFirdevs adlı cennetinden mazhar geldi
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zakirleri her nefesde zikrin aytarZâkirleri her nefesde zikrini söyler
Tevbe kılıb egri yoldın râstga kaytarTevbe eyleyip eğri yoldan doğruya döner
Zikrin aytsa asta âstâ şevki artarZikrini söylese yavaş yavaş şevki artar
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zâkirleri halka içre pertev körerZâkirleri halka içinde nur görür
Anıng üçün halka içre özin urarOnun için halka içine özünü vurur
Ma'şukını körgen zaman canın bererSevgilisini gördüğü zaman canını verir
Keling yığlıng zakir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Yalğan aşık ma'şukıdın canın ayarYalan aşık sevgilisinden canını esirger
Ukba yolın arka taşlab dünya süyerAhiret yolunu arkaya atıp dünyayı sever
Hu halkasın kurğan yerdin eyler firar“Hû” halkasının kurulduğu yerden eyler firar
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
"El kezzâbu la ümmeti" dedi Server"El kezzabu la ümmeti" dedi Server
Bu sözlerge yol bergüvçi Hâdi rehberBu sözlere yol verici Hâdi, Rehber
Yalğançını ümmet demes ol PeyğamberYalancıya ümmet demez O Peygamber
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Rahman İgem çın âşıknı yolın açarRahman Melik'im gerçek aşığın yolunu açar
Muhabbetni şevki birle yaşın saçarMuhabbetin şevki ile yaşını saçar
Allah teyu kayda barsa şeytan kaçar“Allah” diye nerede gitse Şeytan kaçar
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zakirleri zikrin aytıb nâle kılurZâkirleri zikrini deyip feryad eder
Köz yaşını sarığ yüzge jâle kılurGözyaşını sarı yüze süs eyler
Biyâbanlar kezib özin vâle kılurKırlarda gezip özünü mecnun eyler
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zakir kullar Hakk fermânın mehkem tutarZâkir kullar Hakk fermanını sağlam tutar
İhlâs birle Allah teyu kanlar yutarİhlas ile Allah diye kanlar yutar
Halka içre kirgen vaktde candın öterHalka içine girdiği vakitde candan geçer
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Bi-tehâret zikr aytğangâ la'net yağarTaharetsiz zikir söyleyene lânet yağar
Oşal küni bolğan ferzend şeytan tuğarİşte o gün olan çocuk şeytan doğar
Öler vaktde evvel kelib şeytan bakarÖleceği vakitde önce gelip şeytan bakar
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Bî-tehâret zikrin aytgan imân etmesTaharetsiz zikrini söyleyen iman etmez
Öler vaktde Hak Mustafa kolın tutmasÖleceği vakitde Hak Mustafa elini tutmaz
Sübhan İgem günahını hergiz ötmesSûbhan Melik'im günahım asla bağışlamaz
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Mü'min bolsang bi-tehâret zikrin aytmaMümin olsan taharetsiz zikrini söyleme
Kerâmetler aytıb halkga dining satmaKerametler söyleyip halka dinini satma
Müslümanlığ da'va kılıb kafir ketmeMüslümanlık iddia edip kafır gitme
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zâkir bolsang zikrin aytmay hergiz yatmaZâkir olsan zikrini demeden asla yatma
Nadân birle nâ-cinslerge hiç söz katmaCahil ile soysuzlara hiç söz katma
Münafıklar haldın sorsa bir söz aytmaMünafıklar halden sorsa bir söz deme
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim