Türk Bitig: Eya dostlar yürek bağrım boldı kebabEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-59
Eyâ dostlar yürek bağrım boldı kebabEya dostlar yürek bağrım oldu kebab
Hakikatlığ âşık cândın ötti bolgayVefalı aşık candan geçti olmalı
Işk pertevi köngül mülkin kıldı harâbAşk ışığı gönül ülkesini eyledi harap
UI sebebdin aklu huşum ketti bolğayO sebepten aklım-fikrim gitti olmalı
 
Işksız kişi âdem ermes anglasangızAşksız kişi insan değildir anlasanız
Bimuhabbet şeytan kavmi tınglasangızMuhabbetsizler şeytan kavmi dinleseniz
Işkdın özge sözni eger sözlesengizAşkdan başka sözü eğer söyleseniz
Elkingizdin imân İslam ketti bolğayElinizden iman-İslam gitti olmalı
 
Meyhâneğe kirgen âşık sırrı ayânMeyhaneye giren aşığın sırrı ortada
Bağrı pişib yaşı akıb kılur efgânBağrı pişip yaşı akıp eyler figan
Bihud yürer kayda barsa hâne veyranBoşuna yürür nerede gitse evi viran
Bişek biling vahdet meydin tattı bolğayŞüphesiz bilin vahdet meyinden tattı olmalı
 
Işk tüşti bu başımğa hayran boldumAşk düştü bu başima hayran oldum
Hânumândın keçib taki sersan boldumEv-barkımdan geçip sersem oldum
İkki âlem berbad urub üryân boldumİki alemi terkedip üryan oldum
Çıkkan âhım ne felekge yetti bolğayÇıkan ahım ne göklere yetti olmalı
 
Akil erseng Hakk'dın özge sözler haramAkıllı isen Hakk'ın başka sözler haram
Ta tiriksen pir hizmetin kılğıl müdâmDiri oldukça Pir hizmetini eyle tamam
Allah deseng şeytan la'in senge ğulamAllah desen lanetli şeytan sana köle
Allah demes dinlerini sâttı bolğayAllah demezler dinlerini sattı olmalı
 
Ömri zâyi ötgenler ışknı bilmesÖmrü boşa geçenler zayi eyleyenler aşkı bilmez
Candın keçgen divâneni közge ilmesCandan geçen divaneyi göze almaz
Hu suhbetin kurgan yerge kaçıb kelmes"Hû" sohbetini kuran yere kaçıp gelmez
Cânu könglü taşdın beter kattı bolğayCan ve gönlü taştan beter katı olmalı
 
Allah süygen bende daim yığlab yürerAllah'ın sevdiği kul daima ağlayıp yürür
Hakk'dın korkub râzın aytıb seher turarHakk'tan korkup niyazını deyip seherde kalkar
Yahya sıfat tınmay yığlab mâtem kurarYahya gibi dinmeyip ağlayıp matem tutar
Bu dünyanı arka taşlab attı bolğayBu dünyanı arkaya kaldırıp attı olmalı
 
Aşıklarnı işi erür söz ü güdâzAşıkların işidir söz ve güdaz
Aşıklarnı hacetleri roze namazAşıkların ihtiyaçları oruç, namaz
Ruz-ı mahşer köz yaşıdur Hakk'a niyâzMahşer günü gözyaşıdır Hakk'a niyaz
Arif aşık derdü elem tarttı bolğayArif aşık derd ve alem çekti olmalı
 
Aşıklarnı ağzı handan dili lerzânAşıkların ağzı güler gönlü ağlar
Allah üçün közde yaşı bağrı biryanAllah için gözde yaşı bağrı biryan
Cânı zâkir, könglü şâkir, fıkri cânanCanı zikreder, gönlü şükreder, fikri sevgili
İnşaallah kıl köbrigi ötti bolğayAllah dilerse kıl köprüyü geçti olmalı
 
Aşıkları halk içinde küyüb yığlarAşıkları halk içinde yanıp ağlar
Zahir hande batınları yürek dağlarZâhiren güler bâtınları yürek dağlar
Ecel kıstab ölmek üçün belin bağlarEcel kovalayıp ölmek için belini bağlar
Ma'şukığa arz-ı hâlin ayttı bolğaySevgilisine arz-ı halini dedi olmalı
 
Aşıkları melametdin kaçmas bolurAşıkları melametden kaçmaz olur
Nâdânlarga batın sırrın açmas bolurCahillere bâtın sırrını açmaz olur
Her nâmerdge dürr ü gevher saçmas bolurHer namerde inci-cevher saçmaz olur
Özi okub hun-ı zerdab yuttı bolğayÖzü okuyup kan zehir yuttu
 
Pir-i muğan süygen aaşık hevası yokPir-i kamil'in sevdiği aşık hevası yok
Yüz ming türlük tâat kılsa binâsı yokYüz bin türlü ibadet eylese binâsı yok
Ey dostlarım ışk derdini devası yokEy dostlarım aşk derdinin devâsı yok
Tünler kobub pir etegin tuttı bolğayGeceleri kalkıp Pir eteğini tuttu olmalı
 
Pir-i muğan nazar kılsa bergey devaPir-i kamilin nazar eylese verir deva
Hay-u heves mâu menlik bolğay edâHay u heves, ben-benlik olur tamam
Andın songra şeytan la'in sendin cûdaOndan sonra lanetli şeytan senden uzak
Tar lahedde iman birle yattı bolğayDar kabirde iman ile yattı olmalı
 
Kul Hace Ahmed Hak sözini sözler müdâmKul Hoca Ahmed Hakk sözünü söyler daima
Hakk'dın özge sözler bârı ermiş haramHakk'dan başka sözler hepsi imiş haram
Ruzi kılsa ornung bolğay Dâru's-selamRazı olsa yerin olur Darü's-selam
Mağfiretni deryâsığa battı bolğayMağfiretin deryasına battı olmalı