Türk Bitig: Ansızın durduğumda gönlüm içineEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-58
Nâgehan tururumda könglüm içreAnsızın durduğumda gönlüm içine
Hakk Mevlâmnı nazargâhı tüşti bolğayHakk Allah'ımın nazargâhı düştü olmalı
Kırk yıllık zengâr başkan könglüm mülkinKırk yıllık zincir çöktü gönül ülkeme
Hakk yâdını nûrı birle açtı bolğayHakk zikrinin nuru ile açtı olmalı
 
Zâkirleri cem bolub tüzülmişdeZakirleri toplanıp dizildiğinde
Zikrü semâ'dın tosunı kurulmışdaZikir ve semadan meclis kurulduğunda
Boyın ukbâ dünyâsıdın urulmışdaBoyun ukba dünyasından ayrıldığında
Köngil kuşı Hazret tabâ uçtı bolğayGönül kuşu Hazret yönüne uçtu olmalı
 
Heç bilmesmen neçük bolğay meni işimHiç bilmem nasıl olacak benim işim
Anıng üçün akar dâyim közde yaşımOnun için akar daima gözde yaşım
Seherlerde kobup Hakk'dın tilemişimSeherlerde kalkıp Hakk'tan dilemişim
Ferişteler âminiğe tüşti bolğayMelekler "Amin'ine düştü olmalı
 
Mungluğ canğa yakın turur Hakk dergâhıMahzun cana yakındır Hakk derğahı
Nedâmetde yeter mukin birer âhıPişmanlıkta yeter mi ki birer ahı
Kaysı köngil bolsa Hakknı nazargâhıHangi gönül olsa Hakk nazargahı
Hakk nazarı içge tolub taştı bolğayHakk nazarı içe dolup taştı olmalı
 
Hakk işini Haklık üçün buyurdılarHakk işini Hakk için buyurdular
Özierini halklar ara yetürdilerÖzlerini halklar arasına yetirdiler
Mihnetlerin ni'met yenglığ köterdilerSıkıntılarını nimet gibi kaldırdılar
Bağrı kanlığ köıi yaşlığ toldı bolğayBağrı kanlı gözü yaşlı doldu olmalı
 
Muhib kullar mahbubığa kayırdılarSeven kullar sevdiğine kayırdılar
Dünya koyub din işige ögürdilerDünyayı bırakıp din işine yöneldiler
Aşık kullar Allah teyü tebrendilerAşık kullar Allah diye hareketlendiler
Şeytânnı zehri yarılıb kaçtı bolğayŞeytanın zehri yarılıp kaçtı olmalı
 
Allah degil ey Kul Ahmed özüng bilgilAllah de ey Kul Ahmed özünü bil
Özüng bilmiş ilming birle amel kılgılÖzünü bilince ilmin ile amel kıl
Uluğ kiçik yârânlardın özr kılgılBüyük küçük dostlarından özür eyle
Sen bilmesde sendin hatâ keçti bolğaySen bilmezken senden hata geçdi olmalı