Türk Bitig: Allah'ımı ararım izine düşüp giderimEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-57
Allâh'ımnı izlermen izin alıb ketermenAllah'ımı ararım izine düşüp giderim
Dâim seni ayturmen "Lailâhe illallah"Daima Sen'i söylerim "La ilahe illallah"
Kaydın anı taparman canım kurban kılurmanNereden O'nu bulurum canımı kurban eylerim
Kurban bolup ketermen "La ilahe illallah"Kurban olup giderim "La ilahe illallah"
Cânu dilim bereyim berib bakıp turayımCan ve gönlümü vereyim verip bakıp durayım
Cânu dilim küyübdür küyüb biryan bolubdurCan ve gönlüm yanmıştır yanıp biryan olmuştur
Canım birle aytayım "La ilahe illallah"Canım ile diyeyim "La ilahe illallah"
Aşık ili bisâman yoktur derdige dermanAşık ili servetsiz yoktur derdine derman
Ayta körüng bierman "Lailahe illallah"Diye durun yorulmadan "La ilahe illallah"
Ahmed ibni İbrahim usbu sözni hub aytdıAhmed ibn İbrahim iş bu sözü güzel dedi
Ayta körüng cânlarım "Lailâhe illallah"Diye görün canlarım "La ilahe lllallah"