Türk Bitig: Durmadan Hazretinde Allah desemEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-56
Tınmayın hazretingde Allah desemDurmadan Hazretinde Allah desem,
Zâr ingreben zâkir bolup "Rabbi" desemAğlayıp inleyerek zâkir olup Rabb'im desem,
Kulı bolup kullugıngda boyun sunsamKulu olup kulluğunda boyun sunsam,
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?
 
Zekriyâ dek bu başımğa erre koysamZekeriyyâ gibi bu başıma bıçkı koysam
Eyyub dek bu tenimge kurtnı koysamEyyub gibi bu bedenime kurtu koysam
Mûsa dek Tûr tağıda tâat kılsamMusa gibi Tur dağında ibadet eylesen,
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?
 
Yunus dek deryâ içre balık bolsamYunus gibi deniz içinde balık olsam,
Yûsuf dek kuduk içre tün-kün bolsamYusuf gibi kuyu içinde gece-gündüz olsam,
Yakûb dek Yûsuf üçün zar ingresemYâkub gibi Yusuf için ağlayıp inlesem,
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?
 
Şibli dek âşık bolup sema ursamŞibli gibi âşık olup sema vursam
Bâyezid dek tün-kün tınmay Ka'be barsamBayezid gibi gece gündüz dinmeden Kabe'ye varsam
Ka'bege yüzüm sürtüp zâr ingresemKabeye yüzümü sürüp ağlayıp inlesem
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?
 
Maruf dek uşbu yolğa kadem koysamMâruf gibi işbu yola adım atsam,
Mansur dek cândın keçip dârda konsamMansur gibi candan geçip dârağacına konsam,
Dâr üzre şevkleniben Hak'nı aysamDârağacı üzere şevklenerek Hakk'ı desem ,
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?
 
Kul Hâce Ahmed kulluk içre sâbit bolsamKul Hoca Ahmed, kulluk içre sâbit olsam,
Zikrin aytıp zâkir bolup "Rabbi" desemZikrini deyip, zâkir olup, Rabb'im desem,
Zikrinde şevklenib küyüb yansamZikirinde şevklenerek kavrulup yansam,
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum ?