Türk Bitig: Vahdet küpü açıldı, meyhaneye girsem benEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-52
Vahdet humı açıldı meyhânege kirsem menVahdet küpü açıldı, meyhaneye girsem ben;
Bir câm içip şol meydin mest ü hayrân bolsam menBir kadeh içip şu meyden mest ve hayran olsam ben.
Oşal meyning mezesi iç bağrımnı kan kıldıO meyin lezzeti iç-bağrımı kan eyledi
Bağır kanım akkuzup cânân sarı barsam menBağır kanımı akıtıp canana doğru varsam ben.
 
Sâki sundı her nefes keyfiyetning şarâbınSâki sundu her nefes keyfıyetin şarabını
Sermest bolup oşal dem nâle feryâd ursam menSarhoş olup o an feryad-figan eylesem ben.
İnsâniyyet yakasın şevk ateşi küydürdiİnsaniyet yakasın şevk ateşi yandırdı
Vahdâniyyet deryâsın oşal demde sorsam menVahdâniyet deryasını o anda sorsam ben.
 
Ol deryânıng mevcidin tegmey gevvâs dürr almasO deryanın dalgalanışından değme dalgıç inci almaz;
Cândın keçip dür üçün bahr karığa çomsam menCandan geçip inci için derya içine dalsam ben.
Hâce Ahmed'ning humıda muhabbetning şarâbıHâce Ahmed'in küpünde muhabbetin şarabı,
Aşıklarğa şol meydin murâdınça bersem menAşıklara Şu meyden muradınca versem ben.