Türk Bitig: Muhabbetin pazarında dolaşarakEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-51
Muhabbetni bâzârında cevlân kılıbMuhabbetin pazarında dolaşarak
Ahiretni sevdasını başlasam menAhiretin sevdasını başlasam ben
Bu dünyanıng izzetlerin arka taşlabBu dünyanın izzetlerini arkaya atarak
Harlık zârlık yollarını huşlasam menHorlanma-ağlama yollarını hoşlasam ben
 
Bul yollarda hârlık-zârlık derkâr ermişBu yollarda horlanma-ağlama kârlı imiş
Tesbih tehlil roze namaz bikâr ermişTesbih, tehlil, oruç, namaz kâr etmezmiş
Yalğançıdın Hüdâ Resûl bîzâr ermişYalancıdan Allah, Rasulû şikayetçi imiş
Yalğan namaz riyâlarını taşlasam menYalan namaz riyalarını bıraksam ben
 
Çın köngülde namaz kılğıl Hüda bilsünGerçek gönülde namaz kıl ki Allah bilsin
Halk içinde resva bolğıl âlem külsünHalk içinde rüsva ol ki âlem gülsün
Tufrak sıfat hârlık tartkıl nefsing ölsünToprak gibi hor görül ki nefsin ölsün
Himmet berseng nefsim yığıb yığlasam menHimmet versen nefsimi yenip ağlasam ben
 
Dostlarımı resvâ kılğan nefsi hevâDostlarımı rezil eyleyen nefs ve heva
Anıng üçün şeytan lâ'in kılur gavğaOnun için lanetli şeytan eyler kavga
Lutf eyleseng menmenlikni kılay edâLutfeylesen ben-benliği eyleyim tamam
Riyazetde canım kıynab işlesem menRiyazette canım incitip işlesem ben
 
Işk yolıda katre-katre kanlar yutayAşk yolunda damla damla kanlar yutarım
Rahmân atlığ rahmetingdin ümid tutayRahman adı rahmetinden ümit tutayım
Cam-ı şarab toya berseng candın öteyŞarap kadehini doyası versen candan geçeyim
Hasretingde ikki közüm yaşlasam menHasretinde iki gözümü yaşlasam ben
 
Nefsim meni ot dek yanıb yolım urdıNefsim benim ateş gibi yanıp yolumu kesti
Yüı mirıg türlûk taam tileb dükan kurdıYüz bin türlü yemek isteyip dükkan kurdu
Ağzın açıb her eşikge meni sürdiAğzını açıp her kapıya beni sürdü
Himmet berseng it nefsimni uşlasam menHimmet versen köpek nefsimi yakalasam ben
 
Işkım taştı ruhım kaçtı kaydın tapayAşkım taştı, ruhum kaçtı nereden bulayım
Arkasıdın ışk atını minib çapayArkasından aşk atını binip koşayım
Kimni körsem Hızr bilib kolın tutayKimi görsem Hızır bilip elini tutayım
Hızr u İlyas meded kılıb uşlasam menHızır ve İlyas yardım edip yakalasam ben
 
Günahım köb yerge sığmas kimge aytayGünahım çok yere sığmaz kime söyleyeyim
Tevbe kılıb egri yoldın rastga kaytayTevbe eyleyip eğri yoldan doğruya döneyim
Nedâmetde etlerimni üzüb tartayPişmanlıkta etlerimi koparıp çekeyim
Sad deriğ deb barmaklarım tişlesem men"Sad deriğ" deyip parmaklarımı dişlesem ben
 
Günah kılıb tevbe kılmay haddin aştımGünah işleyip tevbe etmeden sınırdan aştım
Nefsim meni tuğyan kıldı turfa şaştımNefsim beni isyan ettirdi turfa şaştım
Bihamdillah pir-i muğan sârı kaçtımAllah'a hamdolsun ki Pir-i kamil e doğru kaçtım
Kolğa alıb nefsi bedni uşlasam menEle alıp kötü nefsi yakalasam ben.
 
Kul Hace Ahmed her bir sözüng derdge dermanKul Hoca Ahmed her bir sözün derde derman
Taliblerge beyan kılsam kalmas ermanTaliplere beyan eylesem kalmaz sıkıntı
Tört ming tört yüz hikmet aytdım Hakdın fermanDört bin dört yüz hikmet söyledim Hakk'tan ferman
Ferman bolsa ta ölgünçe sözlesem menFerman olsa ta ölene kadar söylesem ben