Türk Bitig: Muhabbetin bahçesine bülbül gibiEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-50
Muhabbetni bostanıga bülbül kebiMuhabbetin bahçesine bülbül gibi
Seherlerde nale eylep konğum kelürSeherlerde feryad edip konasım gelir
Oşal vaktde İlahımnı cemaliniO vakitde Allah'ımın cemalini
Ma'na közi birle ayan körgüm kelürMana gözü ile açıkça göresim gelir
 
Merdan erür Hak yolını başçılarıMerdlerdir Hakk yolunun başçıları
Mürid birle Hüda ara elçileriMürid ile Allah arasında elçileri
Vahdaniyet deryasını yolçılarıVahdaniyet deryasının yolcuları
Astanede barıb derban bolgum kelürDergahında varıp kapıcı olasım gelir
 
Hak visalin tilegenler tün ü küniHakka kavuşmayı dileyenler gece ve gündüz
Tınmay canı birle aytur zikri Hu'nıDinmeyip canı ile söyler Hu zikrini
Hak'dın ilham yetib kelür bilseng munıHakk'dan ilham yetişip gelir bilsen bunu
Ahiretni azukını algum kelürAhiretin azığını alasım gelir
 
Muhabbetni asasını kolğa alıpMuhabbetin asasını elime alıp
Saadetni hırkasını tenge salıpSaadetin hırkasını vücuduma koyup
Muhabbetni yungı birle kanatlanıpMuhabbetin çekimi ile kanatlanıp
Marifetni butağige kongum kelürMarifetin dalına konasım gelir
 
Erenler barça barıp boldı mezarErenlerin hepsi gidip oldu mezar
Kattığlanıp ey dostlarım bolğıl bidarHüzünlenip ey dostlarım olun uykusuz
Musa sıfat Tur tağıda körüb didarMusa gibi Tur dağında görüp cemal
"Rabbenzuru ileyke" deb aygum kelür"Rabbenzur İleyke" deyip söyleyesim gelir
 
Vaderiğa eşsiz ömrim berdim yelgeVah ne yazık sahipsiz ömrümü verdim yele
İbadetdin heç nime yok baksam kolgaİbadetten hiçbir şey yok baksam ele
Kulluk kurın keç bağladım emdi belgeKulluk kemerini geç bağladım şimdi bele
Himmet kılıb pir hizmetin kılgum kelürHimmet kılıp pir hizmetini yapasım gelir
 
Huş mu'cize berdi iman âtâsınıHoş mucize verdi iman armağanını
Tenim canım dilim ruhum sevdâsınıTenim, canım, gönlüm, ruhum sevdasını
Sır kulağın alıb nâle nidâsınıSır kulağını alıp feryad sesini
Nidâ eştib canım feda kılgum kelürSes işitip canımı feda eylesim gelir
 
Kul Hace Ahmed dun ehlidin bil emes olKul Hoca Ahmed dünya ehlinden bil değil O
Riyazetsiz hiç alemni körgezmes olRiyazetsiz hiç alemi göstermez O
Allah demek mü'min kulga ar emes olAllah demek mümin kula ar değil o
Hak yadıga canım kurban kılgum kelürHakk yadına canımı kurban edesim gelir