Türk Bitig: Nâgehân tururımda kamuğ buzrugEski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-5
Nâgehân tururımda kamuğ buzrugBirdenbire durduğum yerde bütün ulular
Hak ışkını könglüm içre saldı dostlarHakk aşkını gönlüm içine saldı dostlar
Hızr Babam hâzır turup lutf eylebenHızır Babam hazır olup lutfederek
Meded kılıp elkim tutup aldı dostlarYardım edip, elim tutup aldı dostlar
 
Ottuz birde Hızr babam mey içürdiOtuz birde Hızır Baba'm mey içirdi;
Vücûdımdın azâzilni pak kaçurdıVücudumdan şeytanı temiz kaçırdı;
Sevdâ kıldım yazuklarım Hak keçürdiSevdalandım, günahlarımı Hakk affetti
Andın songra Hakk yolığa saldı dostlarOndan sonra Hakk yoluna saldı dostlar.
 
Ottuzikki yaşda yetti Hak'dın fermânOtuziki yaşda ulaştı Hakk’tan ferman:
"Bendelikke kabül kıldım kılma armânKulluğa kabul eyledim, olma mahzun
Cân berürde bergüm senge nür-ı iman"Can verirken vereyim sana iman nuru"
Garib cânım şâdmân bolup küldi dostlarGarip canım mutlu olup güldü dostlar.
 
Hâlıkımdan haber yetti şâkir boldumHâlıkımdan haber erişti, şükreden oldum;
Her kim sögti belki tepti sâbir boldumHer kim çekiştirdi, belki tepdi, sabreden oldum;
Bu âlemde heç uhlamay hâzır boldumBu âlemde hiç uyumayıp hazır oldum;
Hây u heves mâ u menlik ketti dostlarHayuheves, ben-bencillik gitti dostlar.
 
Ottuzüçde sâki bolup mey üleştimOtuzüçte saki olup mey paylaştırdım
Câm-ı şarâb kolğa alıp toya içtimŞarap kadehini ele alıp doyasıya içtim;
Leşger tüzep şeytân birle men uruştımOrdu hazırlayıp şeytan ile ben vuruştum
Bihamdillah ikki nefsim öldi dostlarAllah'a hamd olsun, iki nefsim öldü dostlar.
 
Ottuztörtde âlim bolup dânâ boldumOtuzdörtte âlim olup bilge oldum;
Hikmet ayt dep Sübhân aydı göyâ boldumHikmet söyle!" dedi Rabbim, söyler oldum;
Çil-ten birle şarâp içip hemrâh boldumKırklar ile şarap içtim, yoldaş oldum;
Iç ü taşım Hak nurığa toldı dostlarİç ve dışım Hakk nuruna doldu dostlar.
 
Ottuzbeşde mescid kirip devrân sürdümOtuzbeşte mescide girip devran sürdüm
Tâliblerge ışk dükânın tola kurdumİsteklilere aşk dükkanını dopdolu kurdum;
Egri yolğa her kim kirdi sögtim urdumEğri yola her kim girdi, çekiştirdim, vurdum;
Aşıklarga Hakdın müjde yetti dostlarAşıklara Hakk'tan müjde ulaştı dostlar.
 
Ottuzaltı yaşda boldum sâhib-kemâlOtuzaltı yaşta oldum kemal sahibi
Hakk Mustafâ körsettiler menge cemâlHakk Mustafa gösterdiler bana cemal;
Ol sebebdin közüm yaşlığ kâmetim dâlO sebepten göıüm yaşlı, bedenim bükük
Işk hançeri yürek bağrım tildi dostlarAşk hançeri yürek-bağrımı dildi dostlar.
 
Ottuz yetti yaşka kirdim uyğanmadımOtuzyedi yaşa girdim, uyanmadım;
İnsâf kılıp Allah sarı tolğanmadımİnsaf kılıp Allah'â doğru yola koyulmadım
Seher vaktda zâri kılıp ingrenmedimSeher vakti ağlayarak inlemedim;
Tevbe kıldım Hacem kabul kıldı dostlarTevbe ettim, Rabbim kabul eyledi dostlar.
 
Otuzsekkiz yaşka kirdim ömrüm öttiOtuzsekiz yaşa girdim, ömrüm geçti;
Yığlamay mu öler vaktım yavuk yettiAğlamayım mı, öleceğim vaktim yakınlaştı;
Ecel kelip peymânesin menge tuttıEcel gelip kadehini bana tuttu;
Bilmey kaldım ömrüm ahir boldı dostlarBilmeden kaldım, ömrüm sonu oldu dostlaı.
 
Ottuztokkuz yaşka kirdim kıldım hasretOtuzdokuz yaşa girdim, kıldım hasret;
Vâ-deriğa ötti ömrüm kanı tâatVah ne yazık, geçti ömrüm, hani ibadet
Tâatlikler Hak kaşıda huş-saadetİbadet edenler Hakk karşısında hoş mutlulukta
Kızıl yüzüm tâat kılmay soldı dostlarKızıl yüzüm ibadet eylemeyip soldu dostlar.
 
Saç bakalım hüb agardı könglüm karaSaç sakalım hep ağardı, gönlüm kara
Rûz-ı mahşer rahm etmeseng hâlim tebâhMahşer günü rahmet etmesen, halim perişan
Senge ayân amelsizmen köptür günâhSana açıktır, amelsizim, çoktur günah;
Cümle melek yazuklarım bildi dostlarBütün melekler günahlarımı bildi dostlar.
 
Pir-i muğan curasıdın katre tattımPir-i kamil içkisinden damla tattım;
Yol tapay dep başım birle tünler kattımYol bulayım deyip başım ile geceleri dondum
Bihamdillah lutf eyledi nürğa battımAllah'a hamd olsun, lutf eyledi, nura battım;
Köngül kuşı lâmekânğa yetti dostlarGönül kuşu Lâmekan'a ulaştı dostlar.
 
Kıyâmetni şiddetidin aklım hayrânKıyametin şiddetinden aklım şaşkın
Könglüm korkğan cânım hurgan hâne veyranGönlüm korkmuş, canım yorgun, evim yıkık
Sırât atlığ köfrügidin dilim lerzânSırat adlı köprüsünden gönlüm paramparça
Aklım ketip bi-hûş bolup kaldım dostlarAklım gidip, deli olup kaldım dostlar.
 
Kul Hâce Ahmed kırkğa kirding nefsingni kırkKul Hoca Ahmed, kırka girdin nefsini kır;
Munda yığlap âhiretde bolğıl arıkBurada ağlayıp âhirette ol tertemiz
Post-ı imân şeriatdur mağzı tarikİman postu şeriattir, aslı tarikat
Tarik kirgen Hak'dın uluş aldı dostlarTarikata giren Hakk'tan pay aldı dostlar.